Waarom normen?

Op elk stopcontact staat 230 Volt. We verzetten allemaal tegelijkertijd de klok als de zomertijd ingaat. Afspraken waarvan niemand zal ontkennen dat ze onze samenleving een dienst bewijzen.

Ondernemers hebben baat bij concrete branchebrede afspraken. Het is ook in uw belang dat uw product en/of dienstverlening voldoet aan een zekere kwaliteit. Normen maken kost tijd, en is bovendien een grote verantwoordelijkheid. Stevige kost waar branchegenoten van op aan moeten kunnen. Durft u die verantwoordelijkheid aan?

Normen zijn taai, saai en beperken innovatie
Niet voor de ondernemer die weet dat niets hem vanzelf komt aanwaaien. Ook niet voor de uitvinder die weet dat waardevolle nieuwe ideeën voortkomen uit gedegen onderzoek en ontwikkeling. Innovatie is een voortdurend proces, dat juist gebaat is bij normering. Sterker nog: normen zijn onmisbare kennisbronnen in zo’n proces.
Normen zijn wetten
Dit is een misverstand. Normen zijn geen wetten, maar technische- of kwaliteitsafspraken. Normen kunnen niet worden overtreden, wetten wel. Ze zijn in overleg met uw vakgenoten tot stand gekomen en worden door uw branche gedragen. Normen worden ontwikkeld om producten en processen efficiënter te maken. Soms verwijst de wetgever in de wet naar een norm die dankzij NEN tot stand is gekomen. Het bewijst dat de afspraak die samen met beïnvloeders en betrokkenen in een branche tot stand is gekomen, een werkelijk houvast biedt voor zekerheid en veiligheid. Als u vindt dat er normen in uw branche verouderd zijn, of dat er nieuwe normen nodig zijn, maak dan een afspraak met NEN Normontwikkeling. U zult er van opkijken hoeveel profijt de individuele vrije ondernemer heeft van normering.
Normen moeten gratis zijn
Dit is een vaak gehoorde opmerking. Het normalisatieproces kost nu eenmaal veel tijd en dus geld. Dit wordt bekostigd door onder andere de verkoop van normen.
Normen moeten bekend zijn bij kleine ondernemers
Het klopt dat normen helaas vaak niet bekend zijn bij kleine ondernemers. Het is ook duidelijk zichtbaar in de samenstelling van de normcommissies. Slechts 37 % van het aantal commissieleden komt uit het MKB terwijl voor hen invloed op de norm van doorslaggevend belang kan zijn. Normcommissies willen graag nog meer kleine(re) bedrijven bij het normalisatieproces betrekken.

Eerder door u bekeken

Meer MKB

eLearning voor het MKB

Eenvoudig en snel meer weten over normalisatie? Bekijk dan nu de eLearning tool Standards eSME.