eLearning voor het MKB

CEN en CENELEC hebben een eLearning tool ontwikkeld die bedoeld is om MKB bedrijven aan te moedigen meer met normalisatie te doen om zo de best mogelijke business kansen te creëren.

Normen geven bedrijven toegang tot grensverleggende technologieën waarmee bedrijven hun innovatieve vermogen kunnen versterken. Voor ondernemingen creëren normen gelijke kansen met betrekking tot het toetreden op de markt en het introduceren van nieuwe producten en diensten.

Meedoen aan normontwikkeling is investeren in kennis, kunde en kansen voor uw onderneming. Als lid van een normcommissie levert u een inhoudelijke bijdrage aan de tot standkoming van branche brede, en vaak ook Europese en internationale afspraken.

De eLearning tool is in 23 talen beschikbaar op de CEN en CENELEC website. Kies een taal en leer meer over normalisatie: Standards eSME

De eLearning tool bestaat uit 6 modules:

  • Wat zijn normen en wat betekenen ze voor mijn bedrijf?
  • Wie maken normen en hoe worden ze ontwikkeld?
  • Waarom moet ik normen gebruiken?
  • Wat zijn mijn voordelen door aan normontwikkeling mee te doen?
  • Hoe vind ik een norm en hoe pas ik de norm toe?
  • Hoe kan ik de inhoud van de norm beïnvloeden?

De 6 modules gaan over aparte onderdelen van normalisatie. Elke module begint met een overzicht van leerdoelen, gevolgd door een animatie die het onderwerp aan de hand van een concrete situatie toelicht. Na de animatie wordt extra informatie met betrekking tot het onderwerp gegeven en uiteindelijk kun je jezelf ten aanzien van het geleerde testen. Indien gewenst, kan je aan het einde een certificaat printen. Een extra module geeft case studies over de voordelen van deelname aan normontwikkeling en het gebruik van normen. In de brochure 'Standardization for Small and Medium Enterprises' kunt u meer lezen over deze tool.

Eerder door u bekeken

Meer MKB

Toolbox of Solutions for SME

Op Europees niveau is een toolbox ontwikkeld voor het MKB (SME). Met deze SME Toolbox of Solutions proberen wij u beter inzicht in het gebruik van normen te geven, en ook hoe uw bedrijf hiervan kan profiteren.

Toolbox of solutions for Societal stakeholders

Deze toolbox is ontwikkeld voor maatschappelijk betrokken stakeholders (consumenten, werknemers of milieuorganisaties) om betrokken te raken bij normalisatieactiviteiten. De betrokkenheid resulteert in het beter aansluiten van de normen op de behoeften van deze groepen. De Toolbox richt zich vooral op belanghebbenden die zich inzettten om de belangen van de consument te behartigen, de gezondheid te bevorderen en veiligheid van de werknemer en bescherming van het milieu te waarborgen.