NEN in het buitenland

NEN kan u ook helpen als u gevestigd bent in het buitenland!


Internationale normen

Hoeveel effect hebben normen op uw werkveld en organisatie? En is het voor u van belang om daar invloed op uit te oefenen? Of vindt u dat er nieuwe ontwikkelingen zijn die ook in de norm moeten komen? Internationale normen worden gemaakt door marktpartijen en ook uw organisatie kan hieraan deelnemen. Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

Meewerken

Op internationaal niveau behartigt NEN de belangen van de Nederlandse markt, zo kunt u meewerken aan het opstellen van mondiale ISO normen. In het document NEN helpt u in het buitenland vindt u een overzicht van alle mogelijkheden om deel te nemen.

Wordt nu lid

Binnen ISO wordt er op een groot aantal gebieden ISO normen opgesteld. Dit gebeurt in zogenaamde ISO/TC’s (TC = Technische Commissie). Een groot aantal van deze ISO/TC’s worden door NEN actief gevolgd (Zogenaamd Participant, P-lid). Nederlandse belanghebbenden vormen een zogenaamde Nederlandse normcommissie en nemen deel aan de Internationale vergaderingen. Ook u kunt lid worden van een Nederlandse normcommissie, ook als uw bedrijf vestigingen heeft in het buitenland.


Eerder door u bekeken


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Jeannette.Leenders@nen.nl.

(015) 2 690 311