New Expert Programma

Ontdek de voordelen van normalisatie door twee jaar kosteloos mee te draaien in een commissie!

Veel organisaties hebben al eerder de strategische keuze gemaakt om deel te nemen aan normalisatie en zijn daarom lid van een normcommissie. Normcommissieleden creëren een voorsprong in de markt door als eerste op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. Daarnaast breiden zij gemakkelijk hun netwerk uit en dragen zij bij aan innovatie.

Een kans om twee jaar lang kosteloos te participeren in een normcommissie is mogelijk met het New Expert programma. De belangen van de organisatie worden als commissielid vertegenwoordigd waardoor een organisatie invloed heeft op de normen in hun vakgebied. De enige voorwaarde om een New Expert te worden, is dat er een collega van dezelfde organisatie al lid is van deze normcommissie.

Als New Expert kom ik in contact met andere mensen met eenzelfde denkwijze, namelijk: het oplossen van problemen.

Afshin Ghobadil, SR Technician bij Q8 Research

New Expert programma

Alle New Experts worden gezien als commissieleden die volledig meedraaien in de normcommissie. Het enige verschil tussen de New Experts en de commissieleden is dat de New Experts geen stemrecht hebben. Persoonlijke ontwikkeling, uitbreiding van het netwerk en continuïteit in de organisatie staan voorop.

New Experts zijn door het programma op de hoogte van normontwikkelingstrajecten binnen zijn of haar sector. De betrokken organisaties kunnen voorlopers zijn op de markt. Dat maakt een New Expert onmisbaar voor de organisatie.

Zo zijn er al tientallen New Experts die de voordelen van dit programma hebben ervaren.

De voordelen:

  • Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de markt
  • Breid jouw netwerk uit
  • Draag bij aan innovatie
  • Vertegenwoordig het belang van de organisatie
  • Draai volledig mee in de normcommissie en doe ervaring op (geen stemrecht)

Een New Expert als extra commissielid

Een extra collega in een commissie is niet alleen goed voor kennismanagement, maar ook voor continuïteit. Het New Expert programma maakt mogelijk dat een tweede persoon uit dezelfde organisatie, de organisatie kan vertegenwoordigen. De New Expert is lid van de commissie, vergadert mee én behartigt ook de belangen van de organisatie.

Een groot voordeel is dat de opgedane kennis in de commissie niet meer bij één persoon in de organisatie blijft. Tijdens het tweejarige lidmaatschap worden de New Experts geregistreerd als lid van de commissie, alleen hebben zij geen stemrecht.

Meer info of deelnemen?

Vikas Ramsaroep (Coördinator New Expert Programma)


"Het New Expert Programma biedt voordelen voor de New Expert zelf, maar ook voor de organisatie waar die werkzaam is. Zo breidt de New Expert zijn netwerk uit, spart inhoudelijk met andere professionals en neemt kosteloos een kijkje in de keuken in de wereld van normen en standaarden. De werkgever van de New Expert heeft daarnaast een extra commissielid die mee doet in de vergaderingen en dus precies weet wat er speelt. Dit is een goede invulling van kennismanagement wat een belangrijk streven is voor elke organisatie".

Handig voor commissieleden

Voor commissieleden heeft NEN een pagina met een aantal handige links naar documenten of websites. Lees meer »

Normontwikkeling per vakgebied

Belanghebbende partijen maken vrijwillig afspraken over een product, dienst of proces. Samen vormen deze belanghebbende partijen een normcommissie waarin de norm wordt ontwikkeld. Per vakgebied zijn er normcommissies die door NEN begeleid worden in het ontwikkelen van normen. Lees meer »