Artificial Intelligence
en Big Data

Lees de nieuwste ontwikkelingen over Europese en mondiale standaardisatie op het gebied van artificial intelligence en big data. Ontdek de mogelijkheden om hieraan deel te nemen.

Hoe zit het met normen die internationaal worden ontwikkeld voor ontwikkelaars en gebruikers van AI? Door deelname in de normcommissie is het mogelijk om de inhoud van de normen mede te bepalen voor artificial intelligence en big data.

De voordelen en beloften van AI en big data zijn groot voor organisaties in alle sectoren in Nederland. Ook in onze samenleving wordt AI steeds prominenter, van onze industrie en landbouw tot onze gezondheidzorg, overheid en onderzoek én in ons persoonlijke leven. Tegelijkertijd zijn er nog verschillende zorgen, onduidelijkheden en zelfs risico’s rondom AI, zoals over veiligheid, betrouwbaarheid en ethiek. Binnen de huidige wettelijke kaders is behoefte aan duidelijkheid en handvatten voor het verantwoord en efficiënt omgaan met AI en big data. En daar dragen normen aan bij.

Door met elkaar afspraken te maken wordt Artificial Intelligence veiliger, ethischer, betrouwbaarder en robuuster.

Yvette Mulder, consultant ICT standardization

Webinar AI terugkijken

Op 30 juni organiseerde NEN in samenwerking met Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) een webinar over ethiek en artificial intelligence (AI). We gingen met elkaar in gesprek over het maken van ethische afwegingen voor AI-systemen en de internationale standaarden die worden ontwikkeld voor het verantwoord toepassen van AI.

Bekijk het webinar terug:

Download sheets webinar

Sheets webinar Artificial Intelligence: ethische afwegingen en standaarden (pdf, 1,18mb)

Waarom standaardisatie?

Standaardisatie draagt bij aan het scheppen van duidelijkheid en veiligheid, zonder de innovatiekracht te beperken. Door best practices, vereisten en afwegingskaders te formuleren in normen, vormen ze handvatten voor partijen die met AI werken. Deze partijen verbeteren hiermee hun producten en diensten, weten waaraan zij moeten voldoen en kunnen die eisen ook aan hun leveranciers en partners stellen.

Voorbeelden van onderwerpen in AI normen:

  • Intelligente systemen komen tot zelfstandige beslissingen en acties. Wie is aansprakelijk wanneer dat ongewenste effecten blijkt te hebben? En hoe beperken we de kans daarop zoveel mogelijk?
  • Een bestaand algoritme wordt gebruikt in een nieuwe AI-toepassing. Hoe weet je zeker dat het algoritme hier doet wat het moet doen? En op welke punten levert dit issues op?
  • Een AI-toepassing dat voorspellingen maakt, gaat discrimineren. Welke acties onderneem je om dat te voorkomen?
  • Bots acteren op incomplete big data. Hoe toets je of datasets goed zijn en blijven?
  • Social Media selecteren onze nieuwsberichten. Hoe zorgen we dat de invloed hiervan geen nadelige gevolgen heeft in onze samenleving?

De volledige lijst met ISO-standaarden staat op de website van SC 42 Artificial Intelligence.

Deelname internationale standaardisatie

Benieuwd waarom partijen deelnemen aan internationale standaardisatie voor Artificial Intelligence & big data? En hoe dit werkt in hoofdlijnen? >> Lees hier meer over

Standaardisatie in kamerbrief

In hun kamerbrief benoemden minister Sander Dekker en staatssecretarissen Mona Keijzer en Raymond Knops de meerwaarde van internationale standaardisatie als instrument om verantwoord om te gaan met algoritmen in AI. Zij onderstrepen het belang om hierop invloed uit te oefenen vanuit Nederland. In dit verband is de normcommissie ‘Artificial intelligence & big data' bij NEN benoemd als portaal naar de internationale standaardisatie.
>> Lees de kamerbrief


Op 7 februari ging BNR in gesprek met onder andere NEN over normen en Artificial Intelligence.

Luister hier

Over de normcommissie

Normcommissie Artificial Intelligence

De normcommissie ‘Artificial intelligence & big data’ levert vanuit Nederland input op de normen die wereldwijd worden ontwikkeld bij ISO (mondiaal) en bij CEN (Europa). In ieder land is één normalisatie-instituut bevoegd om deze normen te beïnvloeden via normcommissies en NEN is dat voor Nederland. Aan de normcommissie nemen belanghebbenden deel, die op diverse manieren betrokken zijn bij AI en big data, van advocaten, ethici en onderzoekers tot AI ontwikkelaars, data scientists, AI-gebruikers en overheden. Zo voorzien we de standaarden van alle perspectieven en expertise.

De normcommissie is lid van de ISO-commissie SC 42 Artificial Intelligence én werkt actief aan Europese standaardisatie. In die SC 42 worden de diverse wereldwijde standaarden ontwikkeld: op alle gebieden (ethisch, technisch, governance, etc) en sector-overstijgend. In Europa worden standaarden ontwikkeld die specifiek voor de Europese context relevant worden bevonden, bijvoorbeeld in relatie tot Europese wetgeving (GDPR, MDR, etc). Dit is onafhankelijk, maar wederzijdse afstemming vindt wel plaats met de Europese Commissie om de standaardisatie en het beleid op elkaar te laten aansluiten. Een bijzondere focus ligt op ethiek, betrouwbaarheid en veiligheid van AI.

De Nederlandse normcommissie bevindt zich in een breed netwerk, nationaal en internationaal en werkt samen met relevante initiatieven in Nederland en buitenland. Daarnaast zorgt de normcommissie voor bekendheid en draagvlak van de standaarden in Nederland, om positieve impact te garanderen. Tot slot wordt kennis gedeeld, niet alleen over normalisatie maar ook over relevante wet- en regelgeving, inhoudelijke informatie en belangrijke ontwikkelingen. Inschrijven kan via het formulier onderaan deze pagina.

<b>Normcommissie Artificial Intelligence & Big Data</b>

Normcommissie Artificial Intelligence & Big Data

Leden van de normcommissie weten vroegtijdig wat in de standaarden komt en doen hiermee hun voordeel binnen hun eigen organisaties.

Yvette Mulder, consultant ICT standardization

Achtergrond en nieuws

Webinar

Artificial Intelligence: ethische afwegingen en standaarden
Op 30 juni van 9.30 tot 12.00 uur organiseert NEN in samenwerking met Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) een webinar over artificial intelligence. Rudy van Belkom (STT) presenteert de resultaten van zijn onderzoek naar ethische afwegingen voor AI. Martijn Scheltema (Pels Rijcken) en Yvette Mulder (NEN) presenteren hoe ethische afwegingen aan bod komen in de internationale standaarden. Tijdens het webinar start officieel het NEN Platform AI, dat bij deze standaarden betrokken zal zijn.

Gezamenlijk lanceren NEN, STT en Hogeschool Utrecht een interactieve gesprekstool, het ethisch ontwerpspel, over het vertalen van abstracte waarden naar concrete toepassingen en het bereiken van consensus bij complexe vraagstukken
>> Aanmelden en meer informatie

Artificial Intelligence in ISOfocus

Benieuwd wat de mythen zijn in de wereld van AI, wat de mogelijkheden zijn van AI zijn en waarom normen wereldwijd relevant en belangrijk zijn? In deze editie van ISOfocus wordt er antwoord gegeven op deze vragen en krijg je inzicht in de huidige ontwikkelingen. >> Lees ISOfocus

Standaarden voor artificial intelligence en big data

De ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI) en big data gaan enorm snel. Daarom is het belangrijk om afspraken te maken over de toepassingen in dit domein. Het doel hiervan is dat AI en big data betrouwbaar en ethisch zijn en dat de marktacceptatie van AI groter wordt. >> Lees het artikel

Bijeenkomst

Op 7 februari 2019 vond bij NEN in Delft de eerste, open bijeenkomst plaats over Artificial Intelligence en standaardisatie. De internationale ontwikkelingen bij SC 42 Artificial Intelligence en de normcommissie in Nederland kwamen hier aan bod.

De sprekers van de bijeenkomst Leon Kester van TNO, Frank van Praat van KPMG, Leon Doorn van Aidence en Martijn Scheltema van Pels Rijcken vertellen over de ontwikkelingen op het gebied van AI. Bekijk de video om te zien wat de sprekers kort vertellen over AI.

Over het platform

Platform Artificial Intelligence

Geen direct belang bij invloed op de internationale standaarden, maar wel belang om in hoofdlijnen op de hoogte te zijn en over relevante thema’s mee te denken? Dan is er de mogelijkheid om toe te treden tot het NEN platform Artificial Intelligence.

Het platform komt twee keer per jaar (digitaal of live) samen om geïnformeerd te worden over actuele ontwikkelingen, zoals: nieuwe standaarden in ontwikkeling, voorstellen van de normcommissie, relevante initiatieven in Nederland en internationaal, ontwikkelingen in wet- en regelgeving (Nederland en Europa) en naar behoefte inhoudelijke kennisuitwisseling. Daarnaast ontvangen leden van het platform direct bericht als normen worden gepubliceerd en wanneer hierop input geleverd kan worden via de normcommissie. Als klankbordgroep wordt de platformleden periodiek om advies en input gevraagd ten behoeve van de standaarden. Inschrijven kan via het formulier onderaan deze pagina.

Platform AI Normcommissie AI & big data
Direct bericht bij publicaties van normen
Direct bericht bij mogelijkheid tot consultatie en tussentijdse raadpleging door de normcommissie
Tweejaarlijkse bijeenkomst met relevante ontwikkelingen en contact met de normcommissie
Directe invloed op de normen bij ISO en CEN en mogelijkheid tot inbrengen van normvoorstellen
Directe toegang tot internationale documenten en drafts van normen in ontwikkeling
Directe toegang tot bijeenkomsten en netwerk van ISO en CEN
Ca. 4 normcommissievergaderingen per jaar + tussentijdse afstemming

Contact

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen over standaardisatie van Artificial Intelligence en big data, bent u benieuwd naar de connecties met uw organisatie of wilt u uw steentje bijdragen en lid worden van de normcommissie of het platform? Neem contact op met Yvette Mulder voor meer informatie of vul uw gegevens in zodat wij contact met u kunnen opnemen

Vul uw gegevens in

Yvette Mulder

Yvette Mulder

Yvette Mulder is consultant bij NEN en secretaris van de normcommissie. Voor meer informatie kunt u ook rechtstreeks contact opnemen: 015-2690174 of stuur een e-mail.