Informatiebeveiliging in de zorg

Alles over de NEN 7510!

Informatiebeveiliging is al een aantal jaren een veelbesproken item. Steeds meer organisaties zijn afhankelijk van informatiesystemen om hun werk uit te voeren.

Op deze webpagina leest u alles over de NEN 7510, de bijhorende implementatietools, certificering, evenementen, bijeenkomsten en de activiteiten van de normcommissie.

Alles over de NEN 7510

Informatie in de zorg is vaak vertrouwelijk van aard. Als zorgorganisatie moet u maatregelen treffen om patiëntgegevens veilig op te slaan of uit te wisselen. De norm NEN 7510 stelt hier kaders voor. Dankzij een overeenkomst tussen het ministerie van VWS en NEN zijn de normen NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 voortaan kosteloos beschikbaar.

Voordelen van Werken met NEN 7510

  • Geeft handvatten voor het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid
  • Biedt structuur aan de uitvoering van NEN 7510
  • Geeft zekerheid: tools en templates zorgen ervoor dat u niets vergeet
  • Helpt bij het maken van risicoanalyses

Lees meer achtergrondinformatie.

Het platform geeft mij handvatten voor het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid

Biedt goede structuur aan de uitvoering van NEN 7510

De tools en templates zorgen ervoor dat je niets vergeet!

Ervaringen van onze klanten.

Implementatietools

Online platform WerkenmetNEN710

Om de normen eenvoudig te kunnen lezen en doorzoeken, is er een overzichtelijk online platform ontwikkeld: www.werkenmetNEN7510. Op deze website zijn de normen NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 kosteloos online te bekijken en te doorzoeken. Daarnaast biedt dit platform extra mogelijkheden die het werken met de norm overzichtelijk en eenvoudig maken. Om gebruik te maken van deze mogelijkheden kunt u voordelig en eenvoudig een abonnement afsluiten.

Gratis bewustwordingtool NEN 7510

De norm NEN 7510 gaat uit van het inrichten, implementeren en verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging in de zorg. Keer op keer blijkt uit de praktijk en onderzoek dat risico's realiteit worden, omdat mensen onbewust of bewust afspraken vergeten, overtreden of negeren zonder oog voor de consequenties. Deze online tool maakt u bewust van de juiste manier van handelen in een bepaalde situatie, zodat informatiebeveiliging geborgd blijft.

Bekijk de mogelijkheden

ACTUEEL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

NEN ontwikkelt gratis bewustwordingstool

Essentieel bij informatiebeveiliging is houding en gedrag van de medewerkers en het management. Om u bewust te maken van de dagelijkse risico's van informatiebeveiliging heeft NEN een online tool ontwikkeld die u attent maakt op de juiste manier van handelen in een bepaalde situatie, zodat informatiebeveiliging geborgd blijft.

Lees verder

NEN ontwikkelt gratis bewustwordingstool

Essentieel bij informatiebeveiliging is houding en gedrag van de medewerkers en het management. Om u bewust te maken van de dagelijkse risico's van informatiebeveiliging heeft NEN een online tool ontwikkeld die u attent maakt op de juiste manier van handelen in een bepaalde situatie, zodat informatiebeveiliging geborgd blijft.

Lees verder

Waarom normalisatie?

De circulaire economie vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en businessmodellen. Corporate partijen, mkb-bedrijven en start-ups zoeken naar marktaandeel voor hun circulaire innovaties. “Uiteindelijk draait het erom dat je daarmee impact hebt”, zegt algemeen directeur Piet-Hein Daverveldt van NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie ziet voor zichzelf een sleutelrol in de circulaire transitie.

NEN, een private stichting zonder winstoogmerk, faciliteert in Nederland al meer dan honderd jaar de ontwikkeling en de toepassing van normen. Normen zijn vrijwillige afspraken tussen belanghebbenden over wat volgens de “state of the art” goed is. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid, interoperabiliteit en efficiëntie.

Lees verder

Ik wil senior beleidsmakers bij zowel grotere als kleinere bedrijven, overheden en kennisinstellingen verbinden die bereid zijn te investeren in de circulaire economie. Niet alleen met geld, maar ook met tijd en expertise.

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur van NEN

Bekijk via onderstaande sectoren bij welke Europese en mondiale ontwikkelingen Nederland nog meer betrokken is: