Biometrie

Lees over de nieuwste ontwikkelingen in Europese en mondiale standaardisatie op het gebied van biometrie. Ontdek de mogelijkheden om hieraan deel te nemen.

Hoe zit het met internationale normen voor gebruikers en ontwikkelaars van biometrische toepassingen? Door deelname in de normcommissie is het mogelijk om de inhoud van de biometrienormen mede te bepalen.

Biometrie draait om unieke persoonlijke kenmerken voor het identificeren van mensen en het verlenen of het weigeren van toegang. Denk hierbij aan het openen van je smartphone met een vingerafdruk of gezichtsscans op de luchthaven. In ziekenhuizen, gevangenissen, fabrieken en in huis wordt biometrie steeds vaker toegepast. Naast vingerafdrukken zijn technieken onder andere DNA, irisscans, vasculaire handscans en spraakherkenning.

Tegelijkertijd zijn er nog verschillende zorgen rondom het gebruik van biometrie. Denk aan privacy-issues, het optimaal opslaan en delen van data, juridische vraagstukken en de beste manieren om toepassingen te testen. Er is geen specifiek wettelijk kader voor biometrie, afgezien van de AVG. En dat is waar normen een rol spelen.

Waarom standaardiseren?

Hoe zit het met de normen die internationaal worden ontwikkeld voor biometrie? Is het voor uw organisatie interessant om de inhoud van deze biometrie-normen mede te bepalen?

Standaardisatie draagt bij aan het scheppen van duidelijk en veiligheid, zonder de innovatiekracht te beperken. Daarom is SC 37 Biometrie opgericht. In deze commissie ontwikkelen experts normen die de effectiviteit van biometrie vergroten, zoals data interchange formats, application programming interfaces en biometrische profielen. Deze normen worden wereldwijd gemaakt door de leden van de SC 37. Hieronder vallen de meest gerenommeerde tech-bedrijven, maar ook startups, juristen, consultancy en overheidsinstanties vanuit de hele wereld. Het is belangrijk om het Nederlandse belang hierin mee te wegen en via de normcommissie Biometrie is dit mogelijk.

Voordelen

  • Sneller en gemakkelijker toegang tot internationale concept- en gepubliceerde normen;
  • Invloed op de internationale normen;
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie;
  • Voorsprong in de markt;
  • Internationaal technologisch en commercieel netwerk;
  • Nieuwe inzichten en voor innovatie en ontwikkeling.

Over de normcommissie

Normcommissie Biometrie

De normcommissie Biometrie is actief. Als lid zit u aan tafel bij de SC 37 Biometrie en wordt er invloed uitgeoefend op de normen. Hier wordt veel informatie met elkaar gedeeld, wat maakt dat u informatie eerder onder ogen krijgt dan anderen. Binnen de normcommissie vormen de leden een netwerk van de 'biometrie-top' in Nederland. Wanneer deze zaken belangrijk zijn voor uw organisatie, dan is deelname aan de normcommissie een logische stap.

Samengevat houdt de normcommissie zich bezig met het vaststellen van de nationale normen voor biometrie. Ook bepaalt zij het Nederlandse standpunt over de internationale normen die in ontwikkeling zijn bij SC 37 Biometrie. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met het stimuleren van nationale activiteiten en het verstrekken van strategische informatie en advies.

Contact

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van biometrie, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem contact op met Yvette Mulder voor meer informatie of vul uw gegevens in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Vul uw gegevens in

Yvette Mulder

Yvette Mulder

Yvette Mulder is consultant bij NEN en secretaris van de normcommissie. Voor meer informatie kunt u ook rechtstreeks contact opnemen: 015-2690174 of stuur een e-mail.