Afval? Maak er wat van!

Afspraken voor een circulaire economie

Hoe kunnen afspraken de transitie naar een circulaire economie versnellen?

Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen.

Recente ontwikkelingen zoals het Rijksbreed programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord maken de discussie over normalisatie urgenter dan ooit.

Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

Deze webpagina geeft inzicht in de huidige en gewenste rol van normalisatie in vijf verschillende sectoren:
Bouw, Consumentengoederen, Kunststoffen, Biomassa & voedsel en Maakindustrie.

De circulaire economie vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en businessmodellen. Corporate partijen, MKB-bedrijven en startups zoeken naar marktaandeel voor hun circulaire innovaties. Uiteindelijk draait het erom dat je daarmee impact hebt.

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur van NEN

Circular Economy Lab16: Marktacceptatie van circulaire producten en diensten

Hoe normen de transitie naar een circulaire economie versnellen


Op dinsdag 20 juni 2017 organiseerden het Utrecht Sustainability Institute en NEN het Circular Economy Lab: marktacceptatie van circulaire producten en diensten. Met als centrale vraag: hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Lees het verslag of bekijk de video van deze dag voor meer informatie.

Lees het verslag

Paneldiscussie: Rol van normalisatie in de transitie naar een circulaire economie. Onder leiding van prof. dr. Jacqueline Cramer, professor in sustainable innovation at Utrecht University. Met Eric Ruwiel, coördinator standaardisatie & certificering ministerie van Infrastructuur & Milieu, Han van Rijssen, directiesecretaris Vereniging Afvalbedrijven, Harold Pauwels, business unit manager standards NEN, Bas Slager, eigenaar Repurpose

De producent moet het vertrouwen hebben dat recyclaat bijdraagt aan een duurzaam productieproces.

Han van Rijssen, Vereniging Afvalbedrijven

Transparantie is cruciaal. Laten we wereldwijd dezelfde taal gaan spreken, dan kun je direct laaghangend fruit plukken.

Stefan van Uffelen, programmamanager MVO netwerk Beton

Overzicht Europese initiatieven voor normen

Voor de overgang naar een circulaire economie zijn in veel gevallen afspraken nodig op internationaal niveau. In de vorm van zelfregulering, of gekoppeld aan wetgeving.

Bekijk via onderstaande sectoren bij welke Europese en mondiale ontwikkelingen Nederland betrokken is. Of download de brochure als pdf.

Download de brochure met een overzicht van Europese initiatieven voor normen in de circulaire economie.

Download de brochure

In gesprek over circulaire economie!

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en merkt u dat normen of richtlijnen nog niet geschikt zijn voor nieuw ontwikkelde producten, processen en/of diensten? Of misschien is uw product, proces of dienst zo vernieuwend, dat er nog geen normen of richtlijnen voor bestaan?

Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.

In contact
Heeft u zelf al een inspirerend voorbeeld van de wijze waarop u de transitie naar een circulaire economie heeft gemaakt? Dan willen we graag met u in contact komen! Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer: (015) 2 690 32 of stuur ons een e-mail.

Stuur een e-mail