Circulair Bouwen

Hét kennisplatform voor een versnelde transitie naar circulair bouwen

Hoe kunnen afspraken de transitie naar circulair bouwen versnellen?

De bouw is een aangewezen topsector binnen het rijksbrede programma Circulaire Economie: “Nederland circulair in 2050”. Het is noodzakelijk om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en daarom heeft het kabinet de (tussen)doelstelling om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met 50% te reduceren ten opzichte van 2016. Om dat mogelijk te kunnen maken, moeten we in actie komen.

De transitie naar een circulaire bouw vraagt om systematische veranderingen in de bouwsector. NEN is bezig met onderzoek en ontwikkeling van circulaire oplossingen op het gebied van NEN normen en/of richtlijnen voor nieuw te ontwikkelen producten, processen en/of diensten.

Op deze webpagina vindt u informatie over onze nieuwste verkenningen, ontwikkelingen, enquête resultaten, workshop hoofdconclusies, vervolgacties en agendaplanningen.

Enquête Circulair Bouwen: resultaten

NEN heeft een grootschalige inventarisatie gehouden onder bedrijven werkzaam in de bouwsector met de vraag: Welke regelgeving belemmert je in je circulaire ambities en wat zou je nodig hebben om dit juist te stimuleren?

Uit de NEN enquête Circulair Bouwen blijkt dat 83% van de deelnemende organisaties van mening is dat 'Definities voor circulaire producten en/of processen eenduidig vastleggen' de grootste behoefte is van dit moment.

Download enquête resultaten

Workshop Circulair Bouwen

In samenwerking met The Green Village en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft NEN op 29 juni 2017 een kick-off workshop Circulair Bouwen georganiseerd op TU Delft’s The Green Village. Daarbij kwamen onder andere de volgende thema’s aan bod: het meten van circulaire bouw (rekenmethodieken), een framework voor Circulair Bouwen, materialenpaspoorten, certificering, hergebruik van gebouwonderdelen en circulaire business modellen.

Momenteel worden bijeenkomsten gepland voor komend najaar gericht op vier verschillende thema’s (nadere informatie volgt nog). Per themabijeenkomst kunnen circa 30 deelnemers zich aanmelden. Deelname is gratis. Binnenkort kunt u zich via deze webpagina aanmelden.

Download workshop presentatie

Hoofdconclusies en follow-up

De volgende thema’s kwamen aan bod:

  • Framework Circulair Bouwen
  • Materialenpaspoort
  • Circulair opdrachtgeverschap
  • Circulaire businessmodellen
  • Meten van circulariteit
  • Modulaire ge bouwen
  • Hergebruik van gebouwonderdelen
  • Nieuwe toepassingen van circulaire materialen
  • Ontwerpen en bouwen met geoogste materialen

Download workshop resultaten

Circulair Bouwen: NEN normen

De transitie naar een circulaire bouw vraagt om nieuwe afspraken. Ook u kunt lid worden van een normcommissie en de inhoud van NEN normen voor circulair bouwen bepalen. Door deelname aan een normcommissie kunt u invloed uitoefenen op marktontwikkelingen. Daarnaast breidt u uw netwerk uit om bijvoorbeeld sneller en gemakkelijker toegang te verkrijgen tot nationale en internationale markten.

Download de brochure met meer informatie over circulair bouwen en normalisatie.

Download brochure

Eenduidige, heldere (inter)nationale normen zijn essentieel voor het ontwikkelen, opschalen en op de markt brengen van circulaire innovaties. NEN normen leggen de basis voor circulaire producteisen, circulair inkopen en daar mee circulair bouwen.

Harold Pauwels, Business Unit Manager Standards bij NEN

Meepraten?

Heeft u interesse om mee te doen en/of denken met onze nieuwste Circulair Bouwen ontwikkelingen, neem dan contact op met Boukje van Reijn, Consultant Materialen en Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 443 of stuur een e- mail.

Stuur een e-mail

Overzicht Europese initiatieven voor normen

Voor de overgang naar een circulaire economie zijn in veel gevallen afspraken nodig op internationaal niveau. In de vorm van zelfregulering, of gekoppeld aan wetgeving.

Bekijk via onderstaande sectoren bij welke Europese en mondiale ontwikkelingen Nederland nog meer betrokken is. Of download de brochure als pdf.

Brochure 'Normen in de circulaire economie'