ICT professionaliteit en
digitale vaardigheden

Lees over de nieuwste ontwikkelingen in Europese standaardisatie op het gebied van ICT professionaliteit en digitale vaardigheden. Ontdek de mogelijkheden om hieraan deel te nemen.

Helder in kaart hebben welke ICT-competenties de organisatie nodig heeft en welke skills al in huis zijn. Dat is het startpunt voor IT management en werving.

De tool hiervoor is de Europese standaard EN 16234-1 het e-Competence Framework (e-CF), waarmee werving gericht IT professionals aantrekt. Opleiders tonen er hun opleidingsprofiel en studenten en IT professionals gebruiken het om hun competenties in kaart te brengen. Naast het e-CF wordt in de commissie gewerkt aan standaarden op de gebieden: educatie en certificatie, ethiek en Body of Knowledge.

Standaardisatie helpt organisaties stappen te maken in hun ICT professionalisering.

Bramjan Mulder, voorzitter normcommissie

Waarom standaardisatie?

Voordelen van standaardisatie van ICT competenties

  • Door standaardisatie wordt dezelfde taal gesproken, zodat er ook over dezelfde dingen gesproken wordt.
  • Professionals, vacatures, certificaten en opleiding worden vergelijkbaar door het gebruik van competenties.
  • Het netwerk van organisaties die zich allemaal inzetten voor een professioneler werkveld levert kennisdeling op, zoals een overzicht van Best Practices.

Voorbeelden van het standaardiseren competenties

  • Voor projectmanagement zijn diverse methoden, zoals PRINCE2, IPMA en PMI. Maar de competenties van projectmanagers zijn in grote lijnen hetzelfde, welke methode er ook wordt gebruikt. Door dezelfde termen te gebruiken, worden de competenties vergelijkbaar.
  • Voor programmeurs is het 'kunnen programmeren' een vaardigheid voor het ontwikkelen van software. Daarbij is er geen verschil of het JAVA, C++ of Python is.
  • 'Functietitels' en 'job roles' zijn divers en daarbij geldt bijvoorbeeld dat de ene architect, de andere niet is. Het onderscheid zit in de competenties, ongeacht de functietitel. Op deze manier worden professionals beter vindbaar.Over de normcommissie

Normcommissie ICT professionaliteit en digitale vaardigheden

De normcommissie volgt en beinvloedt de ontwikkeling van de standaarden in de Europese commissie ISO/TC 428 Digital competences and ICT professionalism. De normcommissie zorgt voor bekendheid en bruikbaarheid van de normen in Nederland, door hierover informatie te delen met belanghebbenden, bijvoorbeeld via de media en op evenementen.

Het vergroten van bewustwording op het gebied van IT professionalisering is een speerpunt.
De normcommissie onderhoudt een nationaal- en internationaal netwerk op het gebied van IT professionalisering.

De normcommissie is enorm actief en praat met veel kennis mee over de inhoud van de normen.

Yvette Mulder, consultant Kennis en Informatiediensten

Contact

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van ICT professionaliteit en digitale vaardigheden, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem contact op met Yvette Mulder voor meer informatie of vul uw gegevens in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Vul uw gegevens in

Yvette Mulder

Yvette Mulder

Yvette Mulder is consultant bij NEN en secretaris van de normcommissie. Voor meer informatie kunt u ook rechtstreeks contact opnemen: 015-2690174 of stuur een e-mail.