Internet of Things

Interoperabiliteit is essentieel voor IoT om slimme onderdelen op allerlei gebieden met elkaar te verbinden en te laten communiceren. Standaarden zijn voor interoperabiliteit een randvoorwaarde.

De verwachting is dat er in 2020 wereldwijd meer dan 25 miljard dingen via internet verbonden zullen zijn. Internet of Things (IoT) is het technologieconcept achter zeer diverse verbonden slimme dingen.

Huidige IoT-toepassingen variëren van persoonlijke verzorging, domotica systemen, automotive industrie tot nutsbedrijven, smart farming, smart industrie en slimme steden. Door de toenemende populariteit van Internet of Things ontstaan er oplossingen die over de grenzen van sectoren en platformen heen werken.

Om de belangen van Nederlandse organisaties te vertegenwoordigen, start NEN met de oprichting van een normcommissie over IoT. Belanghebbenden kunnen meepraten en zo bijdragen aan de verdere ontwikkeling van IoT standaarden door lid te worden van deze normcommissie.

Normcommissie IoT

Standaarden worden in verschillende gremia ontwikkeld zoals standaardisatie organisaties, consortia en alliances. Veelal gefocust op eigen business cases en rondom eigen sectoren. Dit leidt tot een toenemende diversificatie van standaarden voor IoT. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld meer dan 20 technologieën en protocollen voor connectiviteit. Inzicht in die standaarden helpt organisaties en bedrijven bij het succesvol implementeren en toepassen van IoT. Een end-to-end cross-sectorale benadering in standaardisatie en toepassingen in de praktijk zijn nodig.

In de normcommissie IoT wordt gewerkt aan de totstandkoming van standaarden. In de scope van de normcommissie vallen zowel de normontwikkeling activiteiten van ISO en IEC als die van consortia en alliances zoals AIOTI en IIC.

Deelname kan bijdragen aan:

 • Bepaling van de Nederlandse IoT-standaardisatie agenda;
 • Uitoefenen van invloed op de inhoud van mondiale IoT-standaarden in het belang van uw organisatie;
 • Up-to-date blijven van de meest recente standaardisatie ontwikkelingen wereldwijd.

Voordelen:

 • Sneller en gemakkelijker toegang tot internationale IoT concept- en gepubliceerde normen
 • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw IoT bedrijfsstrategie
 • Nieuwe inzichten voor IoT innovatie en ontwikkeling
 • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
 • Invloed op de IoT internationale normen

Werkgroep IoT security

Nederland maakt zich in Europa sterk voor het stellen van wettelijke minimum digitale veiligheidseisen aan IoT-apparaten via de Europese richtlijn voor radio-apparatuur. Op lange termijn gaan de richtlijnen gelden voor alle IoT-apparaten in de Europese markt. Producten die niet aan de minimumeisen voldoen kunnen dan van de markt worden gehaald. Het Agentschap Telecom (AT) houdt hier in Nederland toezicht op.

De opmars van IoT toepassingen leidt tot een snelle groei van het aantal verbonden apparaten.

De leidraad binnen de werkgroep ‘IoT Security en Privacy’ wordt gevormd door het werk van:

 • Cybersecurity and Data Protection
 • Internet of things and related technologies
 • Security Control and Services

Ontwikkelingen

Laatste nieuws

Europese norm voor cyber security Internet of Things gepubliceerd

07-07-2020 ETSI Technical Committee ‘Cybersecurity’ onthult een norm voor cybersecurity ‘’internet of things’’....

Bijeenkomst IoT security en veiligheidseisen

16-10-2019 Er is veel te doen rondom de digitale veiligheid van Internet of Things (IoT) producten. NEN organis...

Wettelijke digitale veiligheidseisen voor IoT-apparaten

02-09-2019 Nederland maakt zich in de EU sterk voor het stellen van wettelijke minimum digitale veiligheidseise...

Ontwikkelingen in normen voor ‘IoT Security en Privacy’

31-07-2019 De populariteit van Internet of Things leidt tot uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging...

Internet of Things Security en Privacy

22-01-2019 De diversiteit van Internet of Things (IoT) toepassingen leidt tot vele uitdagingen op het gebied va...

Contact

Geinteresseerd in deelname?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things, bent u benieuwd naar Internet of Things en de aansluiting op standaardisatie of wilt u deelnemen aan de normcommissie? Neem dan contact op met Vlora Rexhepi-van der Pol.

Tom Hoogendijk

Tom Hoogendijk

Tom Hoogendijk is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 015 2 690 165 of een mail sturen.

Stuur een e-mail