Welke afspraken zijn nodig voor een Smart City?

Bij NEN initiëren en organiseren gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen breed gedragen afspraken voor toegankelijke en veilige infrastructuur, systemen en processen in de smart city.

Waarom standaarden?

Steeds meer mensen, meer verkeer, meer energieverbruik en toenemende aandacht voor duurzame oplossingen vragen in onze steden om nieuwe technologieën op het gebied van veiligheid, gezondheid, energie en mobiliteit. We zoeken naar oplossingen die bijdragen aan een stad waar mens en machine samenwerken om die stad, veilig, duurzaam, veerkrachtig en aantrekkelijk te maken om in te wonen: we willen wonen in de smart city.

Data toegankelijk voor iedereen

Veel gemeenten, bedrijven en wetenschappers ontwikkelen al slimme technologische oplossingen om de steden van de toekomst leefbaar te houden. Standaardisatie helpt om infrastructuur, systemen en processen te optimaliseren en met elkaar te laten communiceren (interoperabiliteit). Alleen dan kunnen allerlei partijen applicaties ontwikkelen waarmee ze, verrijkt met data uit andere bronnen, betere en duurzamere diensten kunnen leveren. En wordt innovatie voor hen gemakkelijker.

Het belang van standaarden

Omdat grootschalige data-uitwisseling kwetsbaar is voor misbruik, is goede beveiliging noodzakelijk. Daarom is het belangrijk om standaarden te ontwikkelen waarin we afspraken maken over belangrijke onderwerpen, zoals de afweging tussen privacy en open data.

Als je echt innovatie wil bereiken, moet je ervoor zorgen dat de oplossingen die ontwikkeld worden op elkaar aansluiten. Dat mensen zélf gaan over het gebruik van hun data. Dat er platformen ontstaan, waarop inwoners en bedrijven elkaar toegang verlenen tot hun data op een veilige en vertrouwde manier.

Frans Jorna, voorzitter SAG-SG

Frans Jorna, voorzitter SAG-SG

Over de adviesgroep

Digitale transformatie en duurzaamheid staan bij NEN hoog op de agenda. Daarom hebben we vertegenwoordigers en experts uit gemeenten, Rijksoverheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven bijeengebracht in de Nederlandse Standaardisatie Advies Groep Smart Cities (SAG-SC).

Inbreng Standaardisatie Advies Groep Smart Cities

  • Bepalen welke initiatieven, ontwikkelingen, (onderzoeks)resultaten, smart city-diensten en oplossingen genoeg aanbieders en afnemers hebben om voor standaardisatie in aanmerking te komen.
  • Ook identificeert de SAG-SC voor welke koppelvlakken standaardisatie nodig is, zodat bijvoorbeeld gegevens beter uitwisselbaar worden.
  • Tot slot zorgt de adviesgroep voor afstemming met andere Nederlandse (normalisatie-)initiatieven, Europese (CEN, CENELEC, OASC, Europese Commissie) en internationale (ISO-IEC) netwerken.

Overzicht leden SAG-SC

De SAG-SC bestaat uit de leden (een brede vertegenwoordiging vanuit de markt), een voorzitter vanuit de markt en facilitering en ondersteuning vanuit NEN door secretariaatsvoering.

Beijk het ledenoverzicht

NPR Open Urban Platforms

Experts uit verschillende gemeenten, industriepartijen en kennisinstellingen hebben bij de NEN Standaardisatie AdviesGroep – Smart Cities gewerkt aan een richtlijn om gezamenlijke ontwikkeling en inkoop van Open Urban Platforms te versterken. De Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Open Urban Platform’ (NPR 8284) richtlijn geeft concrete handvatten voor:

  • het borgen van interoperabiliteit en dataportabiliteit in een smart city;
  • het inzetten van een Open Urban Platform (OUP) als vertrouwde infrastructuur voor digitale diensten in de stad;
  • het eigendom van OUPs;
  • de rol van de gemeente bij een OUP.

Voor wie?

De NPR ‘Open Urban Platforms’ is relevant voor verschillende groepen professionals, waaronder: Chief Information Officers, Chief Technology Officers, strategische adviseurs, projectleiders, onderzoekers en IT-specialisten bij gemeenten en andere (semi-) overheden, universiteiten en andere kennisinstellingen, en bij het bedrijfsleven, van multinationals via mkb naar start-ups.

Meer informatie over deze norm

Wat is de rol van NEN?

NEN geeft in 2019 al concrete invulling aan het standaardiseren van open urban data platforms. Onze consultants begeleiden het standaardisatieproces. We identificeren en informeren belanghebbenden bij de verschillende onderwerpen, verzamelen relevante informatie en organiseren vergaderingen. We ondersteunen de partijen om tot breed gedragen afspraken te komen. Natuurlijk volgen we ook alle relevante internationale normalisatie activiteiten op het gebied van smart cities in diverse CEN en ISO normcommissies en werkgroepen. Meer weten over het proces normontwikkeling?

Nieuws

Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Open Urban Platforms’ beschikbaar

13-03-2020 Steeds meer mensen, meer verkeer, meer energieverbruik en toenemende aandacht voor duurzame oplossin...

Standaarden brengen Artificial Intelligence en Smart Cities tot leven

05-06-2019 Jaarlijks komen zeker 12 organisaties tijdens de ‘Global Standards Collaboration’ bijeen om samen te...

Eerste concept Nederlandse Praktijkrichtlijn voor Open Urban Platforms

14-01-2019 Op initiatief van NEN Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (NL-SAG SC) is er een Nederlandse Pra...

Meedoen & contact

Hoe kun jij helpen?

Hoe meer data er is om te hergebruiken en aan elkaar te koppelen, hoe beter de digitale infrastructuur moet zijn. In verschillende werkgroepen die door NEN geïnitieerd en begeleid worden, bepalen we welke standaarden en richtlijnen er nodig zijn om de digitale infrastructuur geschikt te maken voor de mogelijkheden van de smart city. Je kunt hierbij denken aan afspraken over levensduur van de technologie, toegankelijkheid voor diverse gebruikers en waarborgen van pricacy en (cyber)security.

Ben jij smart city vertegenwoordiger van een –grote of kleine- gemeente? Aanbieder van digitale oplossingen? MKB-er met kennis van zaken over het onderwerp? Heb jij ideeën over welke smart city oplossingen jij wil standaardiseren en wil je daar een bijdrage aan leveren? Dan zoeken wij jou om deel te nemen aan de adviesgroep.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Remco Perotti

Remco Perotti

Remco Perotti is secretaris SAG-SC en standaardisatie consultant smart cities bij NEN. Voor meer informatie over Smart Cities kunt u contact opnemen via 015 2 690 326 of stuur een e-mail.