Beschermende kleding tegen tekenbeten

Bescherming tegen teken is belangrijk voor iedereen die regelmatig in de natuur werkt. Kleding geïmpregneerd met permetrine blijkt hiervoor een belangrijk beschermingsmiddel. De markt voor dergelijke kleding groeit dan ook snel.

Beschermende kleding tegen tekenbeten is een persoonlijk beschermingsmiddel en valt daarmee onder de Europese richtlijn voor 'Persoonlijke beschermingsmiddelen'. Producten die onder deze richtlijn vallen moeten met CE-markering op de markt worden gebracht. Werkgevers zijn verplicht om hun medewerkers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken om het werk op een veilige manier uit te kunnen voeren.

Op initiatief van een aantal belanghebbenden in de markt zijn de eisen waaraan deze kleding moet voldoen vastgelegd: NEN 8333 ‘Beschermende kleding – Bedekkende kleding die helpt te beschermen tegen tekenbeten en fabrieksmatig behandeld is met permethrine’ is gepubliceerd.

De projectgroep

Naar aanleiding van een marktverkenning is duidelijk geworden dat een norm voor beschermende kleding tegen tekenbeten voor een betere kwaliteit van de producten kan zorgen. Als gevolg daarvan heeft NEN het initiatief genomen een normalisatietraject op te starten. Dit traject is inmiddels afgerond en de norm is beschikbaar: NEN 8333 ‘Beschermende kleding – Bedekkende kleding die helpt te beschermen tegen tekenbeten en fabrieksmatig behandeld is met permethrine’

Enige tijd geleden heeft de Landelijke Groene Lymewerkgroep contact opgenomen met NEN om te vragen of er normen of richtlijnen zijn voor beschermende kleding tegen tekenbeten. Deze kleding wordt steeds meer gebruikt, beroepsmatig maar ook in de vrije tijd.

In november 2014 is er door NEN in samenwerking met de Landelijke Groene Lymewerkgroep een informatiebijeenkomst georganiseerd. De opkomst en interesse was groot. De conclusie van de middag was onder andere dat er behoefte is aan een norm om de kwaliteit van beschermende kleding tegen tekenbeten te waarborgen.


Het projectvoorstel geeft een overzicht van het ontwikkeltraject en de keuzes die hier in gemaakt kunnen worden. In eerste instantie is de Landelijke Groene Lymewerkgroep de partij geweest die heeft aangegeven dat er een probleem is in de markt. Tijdens de informatiebijeenkomst in november 2014 hebben diverse partijen interesse getoond in deelname aan een normontwikkeltraject.

Er is, op initiatief van Rovince en Initial, besloten te starten met de ontwikkeling van een testmethode voor beschermende kleding tegen tekenbeten. Tevens heeft NEN voorgesteld om naast deze testmethode een richtlijn te ontwikkelen om informatie aan gebruikers te verstrekken omtrent keuze, gebruik en onderhoud.

Veelgestelde vragen

Vragen over NEN 8333, beschermende kleding, invloed op de omgeving, gezondheid van de gebruiker of het onderhoud?

Bekijk de veelgestelde vragen

Contact

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?


Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van beschermende kleding tegen teken, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem contact op met Joost Witsenburg.
Joost Witsenburg

Joost Witsenburg

Joost Witsenburg is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 015 2 690 351 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail