Beschermende kleding tegen tekenbeten is een persoonlijk beschermingsmiddel en valt daarmee onder de Europese richtlijn voor 'Persoonlijke beschermingsmiddelen'. Producten die onder deze richtlijn vallen moeten met CE-markering op de markt worden gebracht. Werkgevers zijn verplicht om hun medewerkers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken om het werk op een veilige manier uit te kunnen voeren.
Projectgroep Beschermende kleding tegen tekenbeten

Enige tijd geleden heeft de Landelijke Groene Lymewerkgroep contact opgenomen met NEN om te vragen of er normen of richtlijnen zijn voor beschermende kleding tegen tekenbeten. Deze kleding wordt steeds meer gebruikt, beroepsmatig maar ook in de vrije tijd.

In november 2014 is er door NEN in samenwerking met de Landelijke Groene Lymewerkgroep een informatiebijeenkomst georganiseerd. De opkomst en interesse was groot. De conclusie van de middag was onder andere dat er behoefte is aan een norm om de kwaliteit van beschermende kleding tegen tekenbeten te waarborgen.

Het projectvoorstel geeft een overzicht van het ontwikkeltraject en de keuzes die hier in gemaakt kunnen worden.

Initiatiefnemers & leden

In eerste instantie is de Landelijke Groene Lymewerkgroep de partij geweest die heeft aangegeven dat er een probleem is in de markt. Tijdens de informatiebijeenkomst in november 2014 hebben diverse partijen interesse getoond in deelname aan een normontwikkeltraject.

Er is, op initiatief van Rovince en Initial, besloten te starten met de ontwikkeling van een testmethode voor beschermende kleding tegen tekenbeten. Tevens heeft NEN voorgesteld om naast deze testmethode een richtlijn te ontwikkelen om informatie aan gebruikers te verstrekken omtrent keuze, gebruik en onderhoud.

Leden projectgroep