Bescherming tegen teken is belangrijk voor iedereen die regelmatig in de natuur werkt. Kleding geïmpregneerd met permetrine blijkt hiervoor een belangrijk beschermingsmiddel. De markt voor dergelijke kleding groeit dan ook snel. Op initiatief van een aantal belanghebbenden in de markt worden nu de eisen waaraan deze kleding moet voldoen vastgelegd.
Belang van ontwikkelen norm

Teken zijn een potentieel risico voor werknemers en recreanten in bos, natuur, landschap, parken en tuinen. Wanneer iemand tijdens het werk de ziekte van Lyme oploopt, is er sprake van een beroepsziekte. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer om tekenbeten te voorkomen. Het dragen van de juiste kleding is hierbij een belangrijk aspect.

Informatie over teken

Om de ziekte van Lyme te voorkomen, is het belangrijk dat mensen weten dat teken de ziekte kunnen overdragen en wat ze moeten doen als ze een tekenbeet hebben.
Specifieke doelgroepen zoals werkenden in het groen, schoolkinderen, scouting, reizigers, kampeerders, wandelaars en tuiniers lopen meer risico op tekenbeten.

Actueel en relevant nieuws

Projectgroep tekenwerende kleding

Naar aanleiding van een marktverkenning is duidelijk geworden dat een norm voor tekenwerende kleding voor een betere kwaliteit van de producten kan zorgen. Als gevolg daarvan heeft NEN het initiatief genomen een normalisatietraject op te starten.

Meer informatie over de projectgroep