Elektrotechniek

Ook u kunt ontwikkelingen rechtstreeks volgen en actief beïnvloeden door lid te worden van een NEN-normcommissie! Daardoor bent u als de eerste op de hoogte en krijgt u toegang tot een groot netwerk. Meer weten? Neem dan contact op met Elektrotechniek.

Commissies elektrische installaties
Alarmsystemen (NEC 79)
Alcoholslot
Beleidscommissie Elektrische Producten & Installaties (BC EPI)
Bliksembeveiliging (NEC 81)
Elektrisch materieel ivm ontploffingsgevaar (NEC 31)
Elektrische installaties voor schepen en eenheden te water (NEC 18)
Elektrische uitrusting van machines (NEC 44)
Elektrische verkeersregelinstallaties (NEC 214)
Gasdetectoren (NEC 216)
Industrieel meten, regelen en automatiseren (NEC 65)
Installatievoorschriften, lage spanning (NEC 64)
Werkvoorschriften (NEC 623)
Commissies elektrische producten
Automation systems and integration
Automatische regelaars voor huishoudelijk gebruik (NEC 72)
Beeld, geluid en multimedia (NEC 100)
Brandbaarheid (NEC 89)
Cables, wires, waveguides
Cellen en batterijen (NEC 21/35)
Classificatie van omhulsels (NEC 70)
Elektromagnetische compatibiliteit (NEC EMC)
Elektromechanische onderdelen voor elektronisch materieel (NEC 48)
Elektrostatica (NEC 101)
Gebruikseigenschappen van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen (NEC 59)
Halfgeleiders (NEC 47)
Invloed EM-velden op het menselijk lichaam (NEC 211)
Lampen en bijbehorende toestellen (NEC 34)
Milieuaspecten van elektrotechnische apparaten en onderdelen (NEC 111)
Niet automatische weeginstrumenten (NEC NAWI)
Symbolen en tekeningen (NEC 3)
Veiligheid van elektrisch aangedreven gereedschap (NEC 116)
Veiligheid van elektronische apparatuur op het gebied audio/video, informatie-technologie en communicatietechnologie (NEC 108)
Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen (NEC 61)
Veiligheid van optische straling en laser uitrusting (NEC 76)
Weerstanden en condensatoren (NEC 40)
Zonne-energiesystemen (NEC 82)
Commissies elektriciteitsvoorziening
Beleidscommissie Electriciteitsvoorziening
Apparatuur van elektrische energiemeting en belastingregeling (NEC 13)
Bediening op afstand van energie-voorzieningssystemen (NEC 57)
Coördinatie van isolatie (laagspanning) (NEC 109)
Draad en kabel voor elektrische sterkstroominstallaties (NEC 20)
Elektriciteitsopslagsystemen
Elektrisch materieel, systemen en elektronische toepassingen voor spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer (NEC 9)
Elektrische machines (NEC 2)
Elektrische voertuigen (NEC 69)
Elektrotechnisch installatiematerieel (NEC 23)
Energietransformatoren en meettransformatoren (NEC 14/38)
Hoogspanningslijnen en isolatoren (NEC 11/36)
Hoogspanningsschakelmateriaal en installatievoorschriften (NEC 17/99)
HVDC (NEC 115)
Isolatiesystemen (NEC 15/112)
Kerntechnische instrumentatie (NEC 45)
Meetapparatuur voor elektrische en elektromagnetische grootheden (NEC 85)
Overspanningsafleiders (NEC 37)
Smart Grids, normalisatieplatform
Smeltveiligheden (NEC 32)
Systeemaspecten van de elektriciteitsvoorziening (NEC 8)
Uitlezing op afstand van comptabele meters (NEC 5701)
Vermogenselektronica (NEC 22)
Vloeistoffen voor elektrotechnische doeleinden (NEC 10)
Waterbouwkunde - Golf- en getijdegeneratoren (NEC114)
Windturbines (NEC 88)

Vakgebied Elektrotechniek

Eerder door u bekeken

Mist u een onderwerp?

Heeft u andere onderwerpen waarvoor normalisatie een oplossing kan bieden? Neem dan contact op met Elektrotechniek .

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl