Energie

Ook u kunt ontwikkelingen rechtstreeks volgen en actief beïnvloeden door lid te worden van een NEN-normcommissie! Daardoor bent u als de eerste op de hoogte en krijgt u toegang tot een groot netwerk. Meer weten? Neem dan contact op met energy@nen.nl.

Zoals de voorzitter van de beleidscommissie Liesbeth Jansen, Industry Liaison Officer bij Kuwait Petroleum Research & Technology aangeeft:

"Actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden in de gespecialiseerde normcommissies zorgt voor continuïteit in normontwikkeling op het gebied van energie. Door participatie in een Nederlandse normcommissie kunt u invloed uitoefenen op Nederlandse, Europese en Internationale normalisatie."Deze normcommissies zijn er op dit vakgebied:
Aardgas
Algen en algenproducten
Arctic Operations
Bodemenergie en waterputten
Biobased producten
Biogasinstallaties
Biomethaan
Chain of Custody
Debiet- en hoeveelheidsmeting
Duurzaamheidscriteria voor biomassa
Energie efficiency en energie diensten
Energie uit water
Gasanalyse
Gasdistributieleidingen
Gasdrukregeling- en beveiliging
Gas- en oliewinning en -productie
Leidingen voor warmtedistributie
LNG/CNG Installations & Equipment
Transportleidingen
Vaste biobrandstoffen
Vaste minerale brandstoffen
Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten
Waterstof en brandstofcellen
Windturbines
Zonne-energie systemen

Actueel nieuws Energie & Distributie

Eerder door u bekeken

Beleidsplan

De beleidscommissie 'Energiewinning, -distributie en brandstoffen' ziet erop toe dat normalisatie van nieuwe onderwerpen binnen de diverse aandachtsgebieden tijdig plaats vindt. Lees het beleidsplan 2015-2020.

Vragen of meer informatie?

Heeft u andere onderwerpen waarvoor normalisatie een oplossing kan bieden? Of heeft u vragen over dit onderwerp en wil u van gedachten wisselen in een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op of vul uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

(015) 2 690 435

energy@nen.nl