(Alternatieve) brandstoffen

Actieve betrokkenheid in de gespecialiseerde normcommissies zorgt voor continuïteit in normalisatie op het gebied van energie. Door participatie in een normcommissie kunt u invloed uitoefenen op Nederlandse, Europese en Internationale normalisatie. Bekijk hieronder welke normcommissies er actief zijn op het gebied van (alternatieve) brandstoffen.Biobased producten

Deze normcommissie houdt zich onder andere bezig op het gebied van onderzoek en innovatie, opslag en verwerking, terminologie, kwaliteit, levenscyclus, duurzaamheid, certificatie/labeling en eigenschappen in relatie tot reguliere producten.

Lees meerDuurzaamheidscriteria voor biomassa

De toenemende inzet van biomassa moet op een verantwoorde wijze gebeuren, rekening houdend met onder meer de broeikasgasbalans, biodiversiteit, milieukwaliteit als ook de welzijn en welvaart in de lokale omgeving.

Lees meerAardgas

De normcommissie is het aanspreekpunt voor Nederlandse belanghebbenden en draagt zorg voor nationale normontwikkelingsactiviteiten en de Nederlandse inbreng in de relevante technische commissies van hoofdzakelijk ISO/TC 193.

Lees meerBiomethaan

De inzet van biomethaan voor zowel energieopwekking als in de transportsector speelt steeds meer een toenemende rol in het realiseren van de (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen.

Lees meerBouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen

Ontwikkeling van voornormen, normen en praktijkrichtlijnen op het gebied van de bouwkundige integratie van fotovoltaïsche en zonthermische systemen, ofwel PV-panelen en zonneboilers.

Lees meer

Zonnewarmte

Normalisatie op het gebied van zonne-energie (zonneboilers, zonnecollectoren etc.) en wil ook nadrukkelijk als schaduwcommissie voor CEN/TC 312 'Thermal solar systems and components' en ISO/TC 180 'Solar energy' gaan optreden.

Lees meer

Zonne-energiesystemen

Het begeleiden van de internationale normalisatie in mondiale en Europese normalisatiecommissies op het gebied van veiligheid van elektronische apparatuur inzake audio/video, informatietechnologie en communicatietechnologie.

Lees meer

Windturbines

NEC 88 heeft als werkgebied het begeleiden van de nationale en internationale normalisatie in mondiale en Europese normalisatiecommissies inzake windturbines.

Lees meer

Energie uit water

Water kan een belangrijke rol spelen bij de opwekking van duurzame energie. Voor traditionele waterkrachtcentrales bestaan al lange tijd normen en sinds kort is er de eerste norm voor energie uit zee en zijn andere normen in ontwikkeling.

Lees meer

Waterstof en brandstofcellen

De normcommissie is het aanspreekpunt voor Nederlandse belanghebbenden en draagt zorg voor de Nederlandse inbreng in de relevante technische commissies ISO/TC 197 "Hydrogen technologies" en IEC/TC 105 "Fuel cell technologies".

Lees meer

Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten

Normalisatie op het gebied van aardolie en aardolieproducten, vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten van synthetische of biologische oorsprong, inclusief testmethoden.

Lees meer

Vaste biobrandstoffen

Het werkgebied omvat normalisatie op het gebied van de kwaliteitsbepaling van vaste biobrandstoffen. Hieronder vallen zowel de zuivere biomassa stromen als afval dat is opgewerkt tot een zogenaamde secundaire biobrandstof (SRF).

Lees meer

Vaste Minerale Brandstoffen

Het werkgebied van de normcommissie 310 027 "Vaste brandstoffen" is als volgt gedefinieerd: normalisatie op het gebied van vaste minerale brandstoffen, met name steenkool en cokes. Het volgen van en actief deelnemen in ISO/TC 27 "Solid Mineral Fuels".

Lees meer

Meer normcommissies in de energiesector

Eerder door u bekeken