Energieinfrastructuur

Actieve betrokkenheid in de gespecialiseerde normcommissies zorgt voor continuïteit in normalisatie op het gebied van energie. Door participatie in een normcommissie kunt u invloed uitoefenen op Nederlandse, Europese en Internationale normalisatie. Bekijk hieronder welke normcommissies er actief zijn op het gebied van energieinfrastructuur.



Transportleidingen

Deze normcommissie kent een grote dynamiek. Een sterk netwerk waarin vertegen-woordigers van bedrijfsleven en overheid gezamenlijk werken aan de eisen die gesteld worden aan een veilig transport van gevaarlijk stoffen.

Lees meer



Leidingen voor warmtedistributie

De normcommissie biedt een Nederlands platform, toegankelijk voor alle partijen die belang hebben bij (product)normalisatie op het gebied van leidingen voor warmtedistributie en behartigt de belangen op nationaal en internationaal (Europees) vlak.

Lees meer



Gasdistributieleidingen

De normcommissie houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van normen in de NEN 7244-reeks, onder andere op basis van Europese normen voor gasvoorzieningssystemen.

Lees meer



Gasdrukregeling en -beveiliging

De normcommissie 'Gasdrukregeling en -beveiliging' stelt normen en voorschriften op voor het gebied van gasdrukregel- en meetstations en de daartoe behorende apparatuur voor de regeling en beveiliging van de gasdruk in de transport- en distributienetten.

Lees meer



Meer normcommissies in de energiesector

Eerder door u bekeken