Energiemanagement

Actieve betrokkenheid in de gespecialiseerde normcommissies zorgt voor continuïteit in normalisatie op het gebied van energie. Door participatie in een normcommissie kunt u invloed uitoefenen op Nederlandse, Europese en Internationale normalisatie. Bekijk hieronder welke normcommissies er actief zijn op het gebied van energiemanagement.Energie-efficiency en energiediensten

Algemeen erkend uitgangspunt voor een succesvolle energietransitie is dat de omvang van het energieverbruik substantieel gereduceerd wordt. De normcommissie is verantwoordelijk voor de normen voor energiemanagement.

Lees meer

Energieprestatie van gebouwen

Normalisatie op het gebied van klimaatbeheersing in gebouwen, meer in het bijzonder normen op het vlak van energieprestatie van gebouwen. Het werk van deze commissie heeft nauwe raakvlakken met dat van de normsubcommissies Thermische Isolatie, Ventilatie en Luchtdoorlatendheid, Energieprestatie Maatregelen op Gebiedsniveau en Europese en mondiale normalisatie Klimaatbeheersing.

Lees meer

Meer normcommissies in de energiesector

Eerder door u bekeken