Standaarden voor Green Bonds & Green Finance

Meewerken aan de ontwikkeling van duurzame performance standaarden voor Green Bonds & Green Finance?

Bijeenkomst standaardisatie van Green Bonds

Op 26 september wordt de bijeenkomst 'Standaardisatie van Green Bonds' gehouden naar aanleiding van twee initiatieven die vanuit ISO gestart zijn om de definitie en de beoordeling van green bonds/green finance te standaardiseren. De standaard zal voor en door de gehele green bond markt ontwikkeld worden. Het gaat hier om zowel de uitgevers als de investeerders/beleggers in green bonds, adviesbureaus, NGOs en andere geïnteresseerde partijen. De interesse in het onderwerp blijkt groot vandaar dat deze bijeenkomst wordt georganiseerd om geïnteresseerde partijen van informatie te voorzien en de mogeljikheid te geven om vragen te stellen.


Aanmelden

De Green Finance markt groeit exponentieel. Om deze groei duurzaam en succesvol te laten zijn is de ontwikkeling van transparante en objectieve richtlijnen voor de beoordeling van het duurzame karakter van Green Bonds en Green Finance projecten cruciaal. Daarom zijn binnen ISO twee New Work Item Proposals geïnitieerd die zich exclusief richten op de ontwikkeling van internationaal geaccepteerde definities en richtlijnen voor de beoordeling van duurzaamheidsprestaties van investeringen.

NEN moet als lid van ISO een standpunt over deze voorstellen bepalen en wil daarom graag in contact komen met partijen die belang hebben bij deze onderwerpen.

Meewerken aan de ontwikkeling van duurzame performance standaarden voor Green Bonds & Green Finance?

Het green finance New Work Item Proposal is breder dan het green bonds Work Item. De scope omvat het classificeren van green finance projecten. De standaard beoogt een raamwerk te leveren om green finance projecten te kunnen beoordelen dat bestaat uit principes, scope, methodologieën, procedures, rapportages en beoordelingsinstanties. De standaard zal gebruikers helpen om duurzame projecten te identificeren en te beoordelen. De sluitingsdatum voor stemming is 12 september 2017.

Om input te leveren en invloed uit te kunnen oefenen op de voorgestelde onderwerpen wil NEN Nederlandse stakeholders bij elkaar brengen. NEN verzoekt daarom geïnteresseerde partijen uit de financiële sector en daarbuiten om contact op te nemen.

Bekijk de New Work Item proposals

Vul onderstaand uw gegevens in om de twee New Work Item Proposals: NWIP Green Finance Assessment of Green Financial Projects.pdf en NWIP Green bonds - Environmental performance of nominated projects and assets.pdf te downloaden.

Vragen of meer informatie?

Om input te leveren en invloed uit te kunnen oefenen op de voorgestelde onderwerpen komen wij graag met u in contact. Voor interesse, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Minique Vrins, telefoon (015) 2690179 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail