Blockchain

Blockchain is een hot topic en staat in een wereld vol ontwikkelingen. De maand oktober geeft NEN extra aandacht aan dit onderwerp!

Blockchaintechnologie is de laatste jaren wereldwijd enorm toegenomen

Blockchain wordt omschreven als een technologie die het mogelijk maakt om transacties uit te voeren, en tegelijkertijd de gegevens van deze transactie vast te leggen op transparante wijze. Deze transacties worden decentraal bijgehouden via een ledger (grootboek). De technologie kreeg zijn eerste bekendheid met het digitale betaalmiddel bitcoin, inmiddels is duidelijk dat meerdere toepassingsvarianten/transactievarianten mogelijk zijn in verschillende sectoren. De verwachting is dat de impact op verschillende markten (bv. financiële markt) niet klein zal zijn.

Lees op deze webpagina over de laatste ontwikkelingen op het gebied van blockchain, de visie van professionals en de ervaring van normcommissieleden.

Het belang van internationale afspraken

De ontwikkelingen op het gebied van Blockchain en Distributed Ledger Technologies (DLT) gaan snel. De ideeën en toepassingen hiervan gaan net zo hard mee met de ontwikkelingen. Met een ontwikkeling die zo hard gaat, is het belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken. Blockchain opereert internationaal, waardoor internationale afspraken gemaakt moeten worden. ISO is in het voorjaar van 2017 gestart met de wereldwijde standaardisatie van diverse aspecten van Blockchain en DLT.

Om Nederlandse bedrijven en organisaties mee te laten praten over de standaardisatie van blockchain heeft NEN de normcommissie ‘Blockchain en DLT’ opgericht.Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchain of wilt u meepraten in de normcommissie?

Neem dan contact met ons op

VERHALEN & ARTIKELENDe toekomst van blockchain

De blockchain; is het een hype of een gamechanger, hoe is het ontstaan en wat zijn de uitdagingen? Tien jaar geleden is de bitcoin een bekend globaal betaalmiddel geworden. Een blockchain, in het Nederlands een blokketen, is een systeem dat wordt gebruikt om gegevens vast te leggen. Meer weten over de toekomstvisie van de blockchain-technologie?

Lees het artikel

Interviews

Tijdens de themabijeenkomst 'blockchain in de agrofoodsector' vorig jaar zijn de sprekers geinterviewd. Benieuwd wat zij te zeggen hebben over blockchaintechnologie?

Bekijk de interviews

Themabijeenkomst

Blockchain in de Agrofoodsector

Dinsdagmiddag 9 oktober 2018 was er een themabijeenkomst: ‘Blockchain in de Agrofoodsector’. Er is besproken wat blockchain is en waar Nederland nu staat bij de ontwikkeling van de blockchain-technologie. Use cases in de AgroodFood sector zijn gepresenteerd, er werd ingegaan op lessons learned én de rol die normalisatie erin speelt.

Benieuwd wat de sprekers besproken hebben? Lees de samenvatting en bekijk de presentaties van de middag.

lees de samenvatting bekijk de presentaties

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

De normcommissie is in september 2017 opgericht om invloed uit te kunnen oefenen op de ISO-normen én toekomstige Europese normen op dit gebied. Nederlandse experts die lid zijn van de normcommissie participeren in de verschillen werkgroepen en leveren input in de focus groep. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchain of wilt u meepraten in de normcommissie? Neem dan contact met ons op:

Direct contact

Voor vragen kunt u ook direct contact met ons opnemen via telefoonnummer:
015 2 690 234 of stuur een mail.


Stuur een e-mail