Blocktober: dé maand van
de blockchain!

Oktober is dé maand om blockchain weer bij iedereen op de agenda te zetten, dat is de reden waarom blocktober in het leven is geroepen. Blockchain is een hot topic en staat in een wereld vol ontwikkelingen.

Blockchaintechnologie is de laatste jaren wereldwijd enorm toegenomen

Blockchain wordt omschreven als een technologie die het mogelijk maakt om transacties uit te voeren, en tegelijkertijd de gegevens van deze transactie vast te leggen op transparante wijze. Deze transacties worden decentraal bijgehouden via een ledger (grootboek). De technologie kreeg zijn eerste bekendheid met het digitale betaalmiddel bitcoin, inmiddels is duidelijk dat meerdere toepassingsvarianten/transactievarianten mogelijk zijn in verschillende sectoren. De verwachting is dat de impact op verschillende markten (bv. financiële markt) niet klein zal zijn.

Lees op deze webpagina over de laatste ontwikkelingen op het gebied van blockchain, de visie van professionals en de ervaring van normcommissieleden.

Het belang van internationale afspraken

De ontwikkelingen op het gebied van Blockchain en Distributed Ledger Technologies (DLT) gaan snel. De ideeën en toepassingen hiervan gaan net zo hard mee met de ontwikkelingen. Met een ontwikkeling die zo hard gaat, is het belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken. Blockchain opereert internationaal, waardoor internationale afspraken gemaakt moeten worden. ISO is in het voorjaar van 2017 gestart met de wereldwijde standaardisatie van diverse aspecten van Blockchain en DLT.

Om Nederlandse bedrijven en organisaties mee te laten praten over de standaardisatie van blockchain heeft NEN de normcommissie ‘Blockchain en DLT’ opgericht.Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchain of wilt u meepraten in de normcommissie?

Neem dan contact met ons op

VERHALEN & ARTIKELENDe toekomst van blockchain

De blockchain; is het een hype of een gamechanger, hoe is het ontstaan en wat zijn de uitdagingen? Tien jaar geleden is de bitcoin een bekend globaal betaalmiddel geworden. Een blockchain, in het Nederlands een blokketen, is een systeem dat wordt gebruikt om gegevens vast te leggen. Meer weten over de toekomstvisie van de blockchain-technologie?

Lees het artikel

NENnovation Award

Startups die een radicale innovator of disrupter in de markt waren hebben zich aangemeld voor de NENnovation Awards. Hierbij zijn zij bezig met een project waarbij blockchain een onderdeel was. Op dit moment zijn de genomineerde bekend gemaakt én op 12 oktober tijdens World Standards Day worden de winnaars bekend gemaakt.

Meer over NENnovation Awards

Facts

  • De bitcoin maakt gebruik van de blockchain-technologie;
  • De oprichter van Bitcoin en gebruiker van blockchain-technologie is Satoshi Nakamoto. Zijn echte naam, leeftijd en afkomst zijn onbekend;
  • Google Drive/Onedrive maakt gebruik van de blockchain;
  • In 2017 is door 15% van de banken wereldwijd een blockchain-oplossing aangeboden. In 2020 is dit naar verwachting gestegen naar 66% (bron: IBM);
  • Juventus is de eerste voetbalclub die een eigen cryptomunt gaat ontwerpen.

ACTUEELBlockchain in de Agrofoodsector

Dinsdagmiddag 9 oktober was er een themabijeenkomst georganiseerd: ‘Blockchain in de Agrofoodsector’. Er is besproken wat blockchain is en waar Nederland nu staat bij de ontwikkeling van de blockchain-technologie. Use cases in de AgroodFood sector zijn gepresenteerd, er werd ingegaan op lessons learned én de rol die normalisatie erin speelt.

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

De normcommissie is in september 2017 opgericht om invloed uit te kunnen oefenen op de ISO-normen én toekomstige Europese normen op dit gebied. Nederlandse experts die lid zijn van de normcommissie participeren in de verschillen werkgroepen en leveren input in de focus groep. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van blockchain of wilt u meepraten in de normcommissie? Neem dan contact met ons op:

Direct contactVoor vragen kunt u contact opnemen met Jaap van der Marel via telefoonnummer:
015 2 690 234 of stuur een mail.


Mail Jaap