Eisen voor Xperience Level Agreement (XLA)

Lees over de ontwikkelingen, de functie van normen op het gebied van XLA en de mogelijkheid voor deelname aan bijeenkomsten.

Bij Xperience Level Agreement (XLA) staat de gebruikersbeleving bij IT-projecten centraal. NEN is gestart met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor de XLA-methode.

Bij de XLA-methode draait de ICT dienstverlening om het optimaliseren van:

  • De klantbeleving;
  • Het rendement van de ICT diensten voor een organisatie.

De organisatie maakt afspraken over de beleving en het rendement die respectievelijk de eindgebruiker en de organisatie als geheel van ICT mag verwachten. De klantbeleving en rendement krijgen bij XLA ook voorrang boven technische afspraken. Dit zorgt voor een betere samenwerking tussen ICT en de organisatie als geheel.

Kaders en randvoorwaarden

De term XLA wordt steeds bekender in de markt, maar er is geen duidelijke omschrijving waarbij zowel kaders als randvoorwaarden ontbreken. Bij aanbestedingen wordt bijvoorbeeld gevraagd om te voldoen aan XLA, maar zonder concrete voorwaarden en eisen is het niet duidelijk wat wordt gevraagd.

Om de kwaliteit van de XLA-methode te borgen wordt een Nederlands Technische Afspraak (NTA) ontwikkeld. De NTA voor XLA zorgt voor transparantie over de XLA-methode en geeft inzicht in de randvoorwaarden waar de XLA-werkwijze aan moet voldoen. Aan de hand van een checklist bij de NTA kan worden beoordeeld of een bedrijf volgens de XLA-methode werkt.

Voor wie?

De NTA voor XLA geeft partijen of organisaties inzicht in de eisen die gelden voor het werken volgens XLA. De NTA is zowel interessant voor organisaties die beter willen samenwerken met hun IT afdeling, IT leveranciers of IT projecten. Daarnaast stelt de NTA IT leveranciers in staat op hun dienstverlening beter af te stemmen op de klant.

Het verbeteren van ervaringen is breed toepasbaar. In de NTA is de toepasbaarheid van XLA op ICT beschreven. XLA is ook breder toepasbaar en de NTA kan dus ook breder worden ingezet.

Ontwikkeling NTA

De NTA wordt ontwikkeld door een werkgroep op initiatief van onderzoeks- en adviesbureau Giarte; de organisatie die de XLA-methode heeft ontwikkeld. NEN ondersteunt de werkgroep procesmatig. De NTA is naar verwachting medio 2020 afgerond en gepubliceerd. Aan de ontwikkeling van de NTA werken de verschillende experts mee.

De NTA wordt vrij beschikbaar.

Bijeenkomst

NEN organiseert op donderdagmiddag 2 april 2020 een informatiebijeenkomst over de NTA voor XLA bij Giarte in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst wordt de NTA toegelicht.

Nieuws

Afspraken over methode voor Xperience Level Agreement (XLA)

04-11-2019 Bij Xperience Level Agreement (XLA) staat de gebruikersbeleving bij IT-projecten centraal. XLA draai...

Herziene en nieuwe normen voor service management

04-09-2019 Onlangs zijn drie nieuwe delen van de norm voor servicemanagement (NEN-ISO/IEC 20000) gepubliceerd. ...

Contact

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?


Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van XLA, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem contact op met Inge Piek voor meer informatie.Inge Piek

Inge Piek

Inge Piek is consultant bij NEN en secretaris van de normcommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 015 2 690 200 of stuur een mail.

Stuur een e-mail