De voordelen van meedoen aan normontwikkeling

  • Invloed op marktontwikkelingen
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie
  • Kennisopbouw en -uitwisseling

Meer weten? Kijk voor toelichting naar <L CODE="C02">de 7 stappen</L>.

Meer weten? Kijk voor toelichting naar de 7 stappen.

Machinebouw & Transport

Ook u kunt ontwikkelingen rechtstreeks volgen en actief beïnvloeden door lid te worden van een NEN-normcommissie! Daardoor bent u als de eerste op de hoogte en krijgt u toegang tot een groot netwerk. Meer weten? Neem dan contact op met Machinebouw&Transport.

Mist u een onderwerp?

Interesse in mogelijkheden om ook hiervoor een norm te ontwikkelen?

Of heeft u andere onderwerpen waarvoor normalisatie een oplossing kan bieden? Neem contact op met Machinebouw&Transport.

Meedoen aan normalisatie loont!

In deze folder vindt u een overzicht van de commissies en de mogelijkheden om mee te werken aan normalisatie.