De voordelen van meedoen aan normontwikkeling

  • Invloed op marktontwikkelingen
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie
  • Kennisopbouw en -uitwisseling

Meer weten? Kijk voor toelichting naar <L CODE="C02">de 7 stappen</L>.

Meer weten? Kijk voor toelichting naar de 7 stappen.

Machinebouw & Transport

Ook u kunt ontwikkelingen rechtstreeks volgen en actief beïnvloeden door lid te worden van een NEN-normcommissie! Daardoor bent u als de eerste op de hoogte en krijgt u toegang tot een groot netwerk. Meer weten? Neem dan contact op met Machinebouw&Transport.

NENPlatform Industrie &Veiligheid

Met onder andere de herziening van de machinerichtlijn, de ontwikkeling van PGS nieuwe stijl en de ontwikkeling van talloze nieuwe en bestaande normen zijn er grote veranderingen op komst. Wij als NEN streven ernaar voorop te blijven lopen bij deze ontwikkelingen. Om alle partijen in de Nederlandse industrie mee te laten profiteren van onze kennis op het gebeid van wetgeving, normalisatie en standaardisatie, hebben we een nieuw initiatief opgezet: het NEN-platform Industrie & Veiligheid.

Mist u een onderwerp?

Interesse in mogelijkheden om ook hiervoor een norm te ontwikkelen?

Of heeft u andere onderwerpen waarvoor normalisatie een oplossing kan bieden? Neem contact op met Machinebouw&Transport.

Meedoen aan normalisatie loont!

In deze folder vindt u een overzicht van de commissies en de mogelijkheden om mee te werken aan normalisatie.