Expertgroepen Medische gassen

Werken met medische gassen brengt risico's met zich mee. Om een bijdrage te leveren aan de veiligheid en kwaliteit zijn twee expertgroepen op het gebied van medische gassen opgericht.

Sinds 2012 zijn twee expertgroepen over medische gassen actief. De experts hebben invloed op internationale normontwikkelingen en stellen nationale (norm)documenten op. Tevens zijn de expertgroepen hét kennisnetwerk als het gaat om medische gassen. Doelstelling van de expertgroepen: verhogen van veiligheid en kwaliteit op het gebied van medische gassen.

De expertgroepen

De ene groep richt zich op medische gas- en vacuüm distributiesystemen, de andere met name op vacuümmeters, flow meters, slangen en ventielen. In beide groepen hebben zeer gedreven en betrokken experts zitting en zij wisselen kennis en ervaring uit. NEN beheert het secretariaat en begeleidt deze partijen. Bent u ook expert op het gebied van medische gassen en bent u benieuwd naar één van deze groepen? U bent van harte welkom om kennis te komen maken!

Expertgroep 1
Deze groep levert een bijdrage aan normalisatie op het terrein van medische gas- en vacuüm distributiesystemen.

Expertgroep 2
Deze groep levert een bijdrage aan normalisatie op het terrein van vacuüm meters, flow meters, slangen en ventielen.

Zij vormen het Nederlandse kennisplatform voor het beoordelen, bijstellen en opstellen van normen voor deze producten en informeren het veld hierover.

Wegens groot succes is het symposium over 'Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2017?' in 2017 2x georganiseerd (30 maart en 31 oktober).

Nieuwsbericht: Evaluatie symposium ’Medische gassen anno 2017’ (30 maart 2017).

Voor meer informatie of aanmelden voor het platform, neem contact op met Saliha Lalout.

[T] (015) 2 690 318
[E] Saliha Lalout

Publicaties

Er zijn diverse factsheets en flyers over Medische gassen verkrijgbaar via het secretariaat.

Factsheet doelstelling van de expertgroepen
Bekijk de factsheet met meer informatie over de expertgroepen Medische Gassen, de doelstelling en de samenstelling.

Bekijk de factsheet

Download de brochure ‘Go with the flow’

Gebruik en kenmerken van flowmeters in ziekenhuizen
Flowmeters worden dagelijks in ziekenhuizen toegepast om diverse medische gassen aan patiënten toe te dienen. Door het veelvuldig gebruik worden deze producten onterecht als doorsnee laag-risico gebruiksartikel aangemerkt. Eisen aan flowmeters zijn vastgesteld in de internationale norm NEN-EN-ISO 15002 ‘Volumestroommeters voor aansluiting op gasafnamepunten van leidingsystemen voor medische gassen’. Deze norm is sinds 2008 van kracht. De hoogste tijd voor een nadere toelichting vanuit de NEN-expertgroep Vacuümmeters, flowmeters, slangen en ventielen.

Vul onderstaand uw gegevens om de brochure 'Go with the flow' te downloaden.
  •  *
  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl