Platform ATEX 153

Het nieuwe verbindende platform in de industrie!

De meest belangrijke normenreeks binnen de verantwoordelijkheid van de commissie die gaat over “Elektrisch materieel i.v.m. ontploffingsgevaar” is de NEN-EN-IEC 60079 reeks. Als we het hebben over elektrisch materieel bestemd voor gebruik op plaatsen met kans op explosiegevaar, dan houdt deze normcommissie zich hiermee bezig. Deze normenreeks is grofweg op te splitsen in twee groepen: (1) een groep voor leveranciers en fabrikanten van materieel (ATEX 114) en (2) een groep voor eindgebruikers (ATEX 153).

Deze laatste groep heeft het feitelijke explosierisico. Om de eindgebruiker meer mee te laten praten over de ontwikkeling van deze normenreeks, is 'Platform ATEX153' opgericht. Het gaat dan om het meepraten over alle relevante normen, maar in het bijzonder de delen 0 (algemene eisen), 10 (zonering), 14 (installatie), 17 (inspectie en onderhoud) en 19 (reparatie) van de normenreeks NEN-EN-IEC 60079.

Over het platform

Het platform ATEX 153 fungeert als klankbord voor de normcommissie zodat er meer input "uit het veld" in de normen wordt opgenomen. Op deze manier wil de commissie de gebruikers van de NPR 7910 en bijbehorende normen betrekken.
Verder is het platform een podium om deelnemende partijen hun kennis te laten delen en uw netwerk te vergroten. Het uitwisseling van kennis over explosierisico’s en specifieke maatregelen en het volgen van relevanteontwikkelingen van normen en richtlijnen speelt dus ook een belangrijke rol binnen dit platform.

Wat kunt u verwachten van dit platform?
- Een professioneel netwerk en discussiemogelijkheid met collega-betrokkenen en specialisten.
- Nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen waardoor het voor de deelnemers mogelijk wordt om te anticiperen op wat gaat komen.
- Invloed uitoefenen via deelname aan de internationale normontwikkel-projecten.
- Twee bijeenkomsten per jaar.
- Toegang tot een specifiek deel van het zogenaamde “collaboration tool” van de NEN

Kosten
Een werkgroepbijdrage t.b.v. de organisatiekosten van de vervolgbijeenkomsten: € 400,- (ex. BTW).

Meld u aan voor het platform ATEX 153

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  • 012-3456789

Vragen?

Neem voor meer informatie over het Platform ATEX 153 contact op met Rianne Boek: (015) 2 690 191. Of stuur een e-mail naar: elektrische-installaties@nen.nl.