NEN 1010 is een complexe norm waar de elektrotechnische branche niet omheen kan. Door de veelomvattendheid van de norm is de complexiteit echter in veel gevallen helaas niet te voorkomen. Om toch de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren is Platform NEN 1010 opgezet. De input van dit platform zal de normcommissie gebruiken. Daarnaast is dit platform een podium om deelnemende partijen hun kennis te laten delen en netwerk te vergroten.

Over het platform

Het platform NEN 1010 fungeert als klankbord voor de normcommissie. Op deze manier wil de commissie de gebruiksvriendelijkheid van NEN 1010 verbeteren.
Verder is het platform een podium om deelnemende partijen hun kennis te laten delen en netwerk te vergroten, maar ook om deelnemers de nieuwe ontwikkelen op de voet te laten volgen om te anticiperen op wat gaat komen. Het volgen van relevante ontwikkelingen van normen en richtlijnen speelt dus ook een belangrijke rol binnen dit platform.


Voor wie is dit platform bedoeld?
Eigenlijk voor iedereen die beroepsmatig met elektrische installaties en NEN 1010 te maken heeft. Denk aan personen die binnen een organisatie in enige vorm keuzes maakt en daarmee verantwoordelijkheid draagt betreffende de veiligheid van elektrische installaties. Maar ook personen die wel eens vragen en bedenkingen hebben over de inhoud van NEN 1010 en hierover wil praten met collega’s en deskundigen.

Wat kunt u verwachten van dit platform?

 • Een professioneel netwerk en discussiemogelijkheid met collega-betrokkenen en specialisten.
 • Nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen waardoor het voor de deelnemers mogelijk wordt om te anticiperen op wat gaat komen.
 • Beïnvloeding van de nationale en internationale normontwikkelingen via de deelnemende deskundigen/commissieleden
 • Minimaal twee bijeenkomsten per jaar

Kosten
Een werkgroepbijdrage t.b.v. de organisatiekosten van de vervolgbijeenkomsten: € 350,- (ex. BTW).

Meld u aan voor het platform NEN 1010

 •  *
 •  *
 •  *
  naam@bedrijf.nl
 •  *
 • 012-3456789

Vragen?

Neem voor meer informatie over Platform 1010 contact op met ons en bel (015) 2 690 194. Of stuur een e-mail naar: sukran.yilmaz@nen.nl.