CEN/TC 351 (NL)

CEN heeft in november 2005 een nieuwe Europese normcommissie (CEN/TC) ingesteld met het nummer 351 en de titel 'Construction products: Assessment of release of dangerous substances'.

Tevens is er een Nederlandse Schaduwgroep CEN/TC 351 'Construction products: Assessment of release of dangerous substances' 39002009.

CEN heeft in november 2005 een nieuwe Europese normcommissie (CEN/TC) ingesteld met het nummer 351 en de titel "Construction products: Assessment of release of dangerous substances". Het secretariaat van CEN/TC 351 wordt gevoerd door NEN-Bouw. De Nederlandse schaduwcommissie is ondergebracht bij NEN-Milieu.
Deze TC moet bepalingsmethoden ontwikkelen waarmee in de CE-markering van bouwproducten informatie kan worden gegeven over het vrijkomen van schadelijke stoffen tijdens het gebruik. Ook voor organische stoffen (CEN/TS 16637-serie voor uitloging, CEN/TSs 17331 en 17332 voor analyse van extracten en eluaten) is de rapportage nu gepubliceerd.

Beschikbare downloads:


Gerelateerde activiteiten

Toen België voorzitter was van de Europese raad is in Brussel een topontmoeting georganiseerd over de bijdrage van het productbeleid in de strijd tegen de binnenluchtvervuiling, eutrio. NEN was betrokken bij de organisatie.

Een van de bij CEN/TC 351 betrokken partijen is ECOS. ECOS is de Europese paraplu-organisatie van milieugerichte NGO’s die is opgericht ter versterking van de inbreng van milieubescherming bij het opstellen van Europese normen en specificaties voor producten en diensten. Bijgaand artikel bevat de visie van ECOS op het werk van CEN/TC 351

In de Nieuwsbrief van DIN heeft de Duitse delegatie naar CEN/TC 351 een artikel geschreven. Het artikel introduceert het normalisatiewerk van CEN/TC 351 en de consequenties voor de CEN/TC’s voor bouwproducten. Het artikel is in het Duits en kan voor 8 euro worden gedownload van http://www.beuth.de

Workshop Programma Presentatie
2019-10-16+17 CEN/TC 351 Conference, Vilnius, Litouwen Programma 16-17 oktober 2019 Presentaties Vilnius
2015-05-04 at Ammonium Salts, Brussels Programma 4 mei 2015 Presentaties Brussel
2014-04-10 at Ecotoxicity, Brussels Programma 10 april 2014 Presentaties Brussel
2013-10-23 at AVCP, Brussels Programma 23 oktober 2013 Presentaties AVCP, Brussels
2012-06-19+20 at CEN/TC 351 and the validation, Brussels Programma 19/20 juni 2012 Presentaties Brussels
2012-04-18 Informatiemiddag in ´s-Hertogenbosch Programma 18 april 2012 Presentaties ´s-Hertogenbosch
2011-03-08 at TR 4, Brussels Programma 8 maart 2011 Presentaties Brussels
2009-10-30 at Radiation, Brussels Programma TC351 workshop Radiation 2009 Presentaties Brussels
2009-05-13 at CEN/TC 351, Milan Programma Milaan workshop 2009 Presentaties Milan
2008-10-27 at Statistical aspects, Vienna Programma 'Statistical aspects' Wenen 2008 Presentaties Vienna
2007-11-29 at CEN/TC 351, Berlin Programma workshop Berlijn 2007 Presentaties Berlin
2007-05-24 at CEN/TC 351, Rotterdam Programma TC 351 Workshop 2007 Presentaties Rotterdam

2e fase van het validatieproces

Na de validatie van de horizontale bepalingsmethoden op hun robuustheid, coördineert het Joint Research Centre van de Europese Commissie in Geel (B) de tweede fase van het validatieproces, om de precisie van de methoden te bepalen.
Voor de methoden om de uitloging uit bouwproducten naar grond, grondwater en oppervlaktewater te bepalen (CEN/TS 16637-serie) en de horizontale methoden voor de analyse van extracten en eluaten (CEN/TSs 17195, 17196 and 17201), is de rapportage met betrekking tot anorganische stoffen nu beschikbaar. Ook voor organische stoffen (CEN/TS 16637-serie voor uitloging, CEN/TSs 17331 en 17332 voor analyse van extracten en eluaten) is de rapportage nu gepubliceerd.

'Robustness'-validatie van de concept-methoden

De horizontale bepalingsmethoden die CEN/TC 351 ontwikkelt worden gevalideerd op hun 'robustness' voordat ze als CEN/TS worden gepubliceerd. De CEN/TS-en zijn de basis voor de tweede stap van het validatieproces, op 'repeatability' en 'reproducibility'.
De rapportages van de validatie op robustness worden gepubliceerd als CEN/TC 351-rapport, om de testgegevens op grote schaal beschikbaar te maken.

Engelstalige rapportage van het CEN/TC 351/WG 1 consortium over de validatie van de uitloogmethoden (TS-2 Dynamic surface leaching test en TS-3 Up-flow percolation test).

Engelstalige rapportage van het CEN/TC 351/WG 1 consortium over de aanvullende validatie van de kolomproef (TS-3 Up-flow percolation test). In deze herziene versie zijn wat kleine foutjes gecorrigeerd; die hebben geen invloed op de conclusies.

Engelstalige rapportage van Susset, Dijkstra en Van Zomeren over de technische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de grenswaarden voor uitloging van stoffen met de opwaartse kolomproef: vergelijking Duitsland en Nederland.

Engelstalige rapportage van het CEN/TC 351/WG 2 consortium over de validatie van prCEN/TS 16516 "Construction products – Assessment of emissions of regulated dangerous substances from construction products".

Engelstalige rapportage van het CEN/TC 351/WG 2 consortium over de validatie van ammoniak test methoden als aanvulling op EN 16516 "Construction products: Assessment of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air"

Engelstalige rapportage van de CEN/TC 351/WG 3 consultant over de validatie van de concept-TS “Construction products: Assessment of release of dangerous substances – Determination of activity concentrations of radium-226, thorium-232 and potassium-40 in construction products using gamma-ray spectrometry”.

Engelstalige rapportage van VITO over de validatie van de concept- methoden voor analyse van As, Sb en Se in eluaten en na ontsluiting met koningswater.

Engelstalige rapportage van ALS Global over de validatie van de concept-methoden voor analyse van anorganische stoffen (anders dan As, Sb en Se) in eluaten en na ontsluiting met koningswater.

Engelstalige rapportage van VITO over de validatie van de concept-methoden voor analyse van organische stoffen in eluaten en digests.

Overzicht van relevante terminologie gerelateerd aan de CPR

Bijgaande terminologielijst geeft definities, gerelateerd aan de Europese Verordening Bouwproducten (CPR, EU/305-2011), die relevant zijn voor het werk van CEN/TC 351. Ze verwijzen naar de achterliggende regelgeving en de structuur achter het gebruik van de in CEN/TC 351 ontwikkelde bepalingsmethoden.

De definities zijn ofwel direct ontleend aan de CPR ofwel ontwikkeld door CEN/TC 351/WG 4 ‘Terminology’. Omdat het tot problemen zou kunnen leiden om definities waarvan de wettelijke interpretatie kan veranderen of nog niet is uitgekristalliseerd, op te nemen in het terminologiedocument van CEN/TC 351 (NEN-EN 16687, in ontwikkeling) heeft CEN/TC 351 in overleg met de Europese Commissie besloten om de termen op te nemen in de bestaande woordenlijsten op de website van de EU. Vooruitlopend daarop, zijn de definities gepubliceerd op de website van CEN/TC 351 (www.centc351.org).

Voor verdere termen en definities met betrekking tot het werk van CEN/TC 351 en tot methoden voor de bepaling van de uitloging en de emissie van of het gehalte aan gevaarlijke stoffen in of uit bouwproducten (waaronder ook straling) wordt verwezen naar NEN-EN 166987 (in ontwikkeling).

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Venemans,
NEN Bouw & Materialen

annemieke.venemans@nen.nl

telefoon (015) 2 690 280

Eerder door u bekeken

Deelnemen aan normcommissie

  • direct invloed
  • bij de top aan tafel
  • strategisch belang

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl