EMPIR

Metrologische en andere meetuitdagingen

Verschillende beleidsinitiatieven van de EU vragen om meer verbinding tussen onderzoek en normalisatie. In de context van metrologisch onderzoek werken CEN en CENELEC samen met EURAMET, de Europese Associatie van Nationale Metrologie Instituten. Dit doen zij door het identificeren van metrologische onderzoekskwesties die gedurende normontwikkeling naar boven komen. Nationale en Europese normcommissies worden uitgenodigd om behoeftes naar voren te brengen. Onderzoek kan in de context van het ‘European Metrology Programme for Research and Innovation’ (EMPIR) programma worden gesubsidieerd.

EMPIR is onderdeel van het Horizon 2020 onderzoeksprogramma. Behalve meetinstituten kunnen ook bedrijven vergoeding krijgen voor hun bijdrage aan metrologisch onderzoek. Een werkgroep onder CEN en CENELEC (met secretariaat van NEN) is opgezet om het indienen van relevante onderzoeksbehoeftes vanuit normontwikkeling te begeleiden.

Een overzicht van momenteel verzamelde behoeftes illustreert waar men zoal aan kan denken en onderstreept het succes van de samenwerking tot nu toe.

Op 19 oktober 2016 wordt in Brussel een workshop georganiseerd waarbij normontwikkelaars en metrologische experts ideeën kunnen uitwisselen. De informatie hierover zal in juli beschikbaar komen.

Meer informatie

Verdere informatie over Empir kunt u vinden bij CEN en CENELEC.


Eerder door u bekeken

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Empir, dan kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble.

empir@nen.nl

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in