Horizon 2020

Horizon 2020 is het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie, dat de opvolgers van bestaande onderzoek- en innovatiefinancieringen, zoals het Zevende kaderprogramma, CIP en EIT, samenbrengt in één programma. In deze programma’s slaat normalisatie de brug tussen onderzoek, innovatie en markt, zodat concurrentie versterkt wordt en economische groei een stevige impuls krijgt.

Kennis vergaren en benutten

De projecten binnen Horizon 2020 zullen veel nieuwe kennis opleveren. Er zullen bijvoorbeeld nieuwe meetmethoden worden ontwikkeld. Normen zijn een uitstekend middel om deze opgedane kennis te verspreiden, maar met name om deze methoden daarna ook in de praktijk te kunnen toepassen/benutten. Normen zijn namelijk openbare referentiedocumenten en Europese normen (EN-normen) worden automatisch door alle lidstaten nationaal overgenomen.

Streepje voor

De Europese commissie ziet veel meerwaarde in normalisatie. Consortia die een voorstel indienen waarin de projectresultaten worden geborgd via normalisatie, scoren vaak meer punten, en hebben daarmee een grotere kans om goedgekeurd te worden. NEN is bij uitstek de partner in Nederland om consirtia daarin te ondersteunen.

NEN als co-partner

Consortia die een voorstel willen indienen voor Horizon 2020 en de te onwikkelen kennis willen borgen via Europese normdocumenten, kunnen NEN als co-partner inschakelen. NEN heeft toegang tot de relevante Europese normcommissies die deze documenten met u kunnen ontwikkelen. NEN kan ook faciliteren om resultaten van een Europese workshop die tijdens zo’n project wordt gehouden, vast te leggen in een zogenaamde CEN Workshop Agreement (CWA).

Horizon 2020 projecten


Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met NEN Public Affairs.

(015) 2 690 146

horizon2020@nen.nl

Projecten van NEN

Hier kunt u de lijst van alle Horizon 2020 projecten inzien waar NEN bij betrokken is.

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in