Elearning-innovatie

Van idee tot product - hoe standaarden dit proces ondersteunen!

Standaarden ondersteunen de ontwikkeling van ideeën tot producten. NEN is uw competente partner in dit proces.

De volgende video's tonen het fictieve verhaal van een innovatieve concepthouder (onderzoeker) die laat zien:

  • hoe standaarden haar onderzoeks- en innovatie-inspanningen ondersteunen;
  • hoe kansen ontstaan door toepassing;
  • hoe ze nieuwe ideeën ontwikkelt op basis van de uitwerking van standaarden.

Idee en uitvoering - NEN als uw partner

Elk product begint met een idee: een onderzoeker ontdekt iets en heeft een innovatief, nieuw en revolutionair idee. Dit idee moet een product voor de markt worden, maar dat is niet eenvoudig: zonder kennis uit de praktijk kan het idee niet gemakkelijk en zonder problemen worden geïmplementeerd.

De volgende video laat zien hoe de onderzoeker haar doel bereikt en erin slaagt haar idee op de markt te brengen.

Standaarden besparentijd en geld

Hoe gaan standaarden en innovatie samen? Standaarden bevatten gestructureerde kennis uit de praktijk: de ‘state-of-the-art’. Met hun hulp bespaart de onderzoeker tijd en geld tijdens de productontwikkeling, omdat ze eerder door anderen gemaakte fouten, vermijdt. Dit verhoogt de efficiëntie en helpt haar marktkracht te winnen. Bovendien zorgen standaarden voor de wereldwijde compatibiliteit van haar product. Zie meer in de volgende video.

Toepassing van standaarden

De onderzoeker krijgt bij het zoeken naar de standaarden die ze nodig heeft ondersteuning van NEN. Dankzij het advies dat ze heeft verkregen, kan ze zich concentreren op de inhoud van haar project.
Omdat standaarden altijd de state-of-the-art kennis bevatten en toekomstgericht zijn, kan de onderzoeker ook nieuwe ontwikkelingen in haar product integreren.

Actief bijdragen aan standaarden

Na het implementeren van haar idee kan de onderzoeker ontspannen of bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe standaarden, b.v. voor interfaces voor haar product. Dat is haar kans om de standaarden van morgen te definiëren en haar product daarmee een boost te geven. Trouwens, iedereen kan dit doen en bijdragen aan nieuwe standaarden. In de volgende video’s wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Arnoud Muizer

Arnoud Muizer

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Arnoud Muizer via 015 26 90 424 of stuur een e-mail.