Commissie

Alcoholslot

8717050003

Alcoholslot
Het nationale platform bepaalt de Nederlandse standpunten op concepten en ontwerpen voor de Europese normen van BTTF 116-2. De taskforce heeft als doel het ontwikkelen van Europese normen voor alcoholsloten. Deze alcoholsloten worden toegepast als startonderbreker in voertuigen.

Om te voorkomen dat zeer gevaarlijke drankrijders die meermaals of met een zeer hoog alcoholgehalte van hun bloed zijn betrapt opnieuw de fout ingaan, wordt er in de auto een ademtester ingebouwd waarop de bestuurder moet blazen voor hij de auto kan starten. Uit onderzoeken blijkt dat de kans dat veroordeelden met een alcoholslot in herhaling vallen ca. 70% kleiner is dan bij meer traditionele maatregelen als nietigverklaring van het rijbewijs of ontzegging van de rijbevoegdheid. In landen als Zweden, de Verenigde Staten en Canada worden deze speciale startonderbrekers al op vrij grote schaal toegepast.

Per 1 december 2011 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het alcoholslotprogramma in Nederland ingevoerd. Met de invoering hoopt het ministerie het aantal verkeersdoden terug te dringen. Automobilisten die worden betrapt met 1,3 promille of meer alcohol in hun bloed, krijgen het apparaat in hun auto; voor beginnende bestuurders is de grens 1 promille. Voor recidivisten zijn de grenzen respectievelijk 0,8 en 0,5 promille. Maar er is ook een bovengrens; die is in alle gevallen 1,8 promill.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie. Klik op onderstaande link om deze te downloaden.

CLC/BTTF 116-2 heeft in 2005 EN 50436-1 gepubliceerd. Deze norm beschrijft beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor alcoholsloten welke zijn bedoeld voor gebruik in rehabilitatieprogramma's voor overtreders van de alcoholverkeerswet.

Daarnaast is in 2008 EN 50436-2 gepubliceerd, een norm voor alcoholsloten voor algemeen preventief gebruik. Er worden twee klassen beschreven; klasse A voor commercieel gebruik en klasse B voor privé gebruik.

Beide de delen zijn op dit in herziening en circuleren voor finale stemming. Volgens planning zullen beide delen eind 2013 worden gepubliceerd.

In 2010 is CLC/TR 50436-3 gepubliceerd, een leidraad voor de selectie, installatie, gebruik en onderhoud van alcoholsloten. Deze leidraad is bedoeld voor beslissers, kopers, installateurs en gebruikers van alcoholsloten.

Nederland heeft een voorstel ingediend om in de delen 1 en 2 eisen op te nemen over gegevensbescherming. Dit voorstel is binnen CLC/BTTF 116-2 met instemming ontvangen. Er is besloten hiervoor een apart deel op te stellen. Voor de ontwikkeling hiervan is een technische werkgroep samengesteld. EN 50436-6 is in april 2013 voor commentaar gepubliceerd.
Dit deel beschrijft de volgende onderdelen:

  • Standaardisatie van gebeurtenissen rond het alcoholslot;
  • Gegevensencryptie in het alcoholslot zelf;
  • Beveiliging van de toegang tot de gegevens en de gegevensoverdracht;
  • Standaardisatie van de gegevensevaluatie en de rapportage van de resultaten.


Downloads

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Monique Bosboom

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194