Commissie

Bliksembeveiliging

363 081

Bliksembeveiliging
NEC 81 “Bliksembeveiliging” volgt alle werkzaamheden van zowel de internationale als Europese elektrotechnische normcommissies op het terrein van bliksembeveiliging. Leden van de normcommissie participeren actief in de diverse internationale werkgroepen.

NEC 81 is verantwoordelijk voor NEN-EN-IEC 62305-reeks – Bliksembeveiliging. In deze normenreeks wordt de basis gegeven voor installatieontwerp (ook voor speciale constructies), materialen, inspectie en onderhoud. NEN-EN-IEC 62305 is van toepassing op het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van nieuwe blikseminstallaties (uitwendig en inwendig). De norm beschrijft maatregelen om de gevolgen van blikseminslag zo veel mogelijk te beperken, rekening houdend met bouwkundige, esthetische en economische factoren.

Ook de internationale normenreeks NEN-EN-IEC 62561 (voorheen de Europese NEN-EN 50164-reeks) "Lightning protection components" behoort tot het verantwoordelijkheidsgebied van NEC 81.

Daarnaast is NEC 81 actief om de nationale ervaring, kennis en kunde alsmede specifieke nationale praktijksituaties te borgen in de Nederlandse praktijkrichtlijnen NPR 1014 (in revisie) en NPR 8110.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie. Klik op onderstaande link om deze te downloaden.

Nationaal werk

De nationale normcommissie vergadert één of twee maal per jaar. In deze vergaderingen wordt de deelname aan de internationale en Europese vergaderingen voorbereid. Ieder commissielid volgt de werkzaamheden van de internationale en/of Europese werkgroepen op het voor hen specifieke aandachtsgebied. Zij bereiden de Nederlandse commentaren en standpunten voor en zijn verantwoordelijk voor het bepalen van een Nederlands standpunt.

Bij voorkeur is een commissielid tevens lid van de overeenkomstige IEC/TC 81 en/of CLC/TC 81X werkgroep en neemt, zo mogelijk, als Nederlands delegatielid deel aan vergaderingen van de werkgroep. Tijdens deze vergaderingen kan het Nederlands standpunt worden verdedigd. Dit is de meest efficiënte manier om invloed uit te oefenen op het normalisatieproces.

Van de normenreeks NEN-EN-IEC 62305 zijn begin 2011 voor de delen -1, -3 en -4 nieuwe versies uitgebracht. In 2012 is deel -2 daaraan toegevoegd. In lijn met de vorige editie zijn in 2012 de Nederlandse vertaling van de delen 1, 3 en 4 gepubliceerd.

In navolging van deze herziene NEN-EN-IEC 62305-reeks voor bliksembeveiliging is ook de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8110, herzien. NPR 8110 ‘Risicoklassenindeling overspanningsbeveiliging’ is een hulpmiddel om te komen tot een afgewogen risico-inschatting en een indicatie van het daarbij behorende niveau van beveiliging.

Het omzetten van de Europese normenreeks EN 50164 in de internationale normenreeks IEC 63561 is voltooid, Wel wordt er nog gewerkt aan een nieuw, 8e deel in deze reeks. Daarnaast wordt o.a. gewerkt aan IEC 62793 betreffende “Thunderstorm warning systems” .

NEC 81 neemt actief deel aan een speciale taakgroep “performance standard” om de haalbaarheid van technologie-onafhankelijke normen betreffende bliksembeveiliging te onderzoeken.

Werkgebied CLC/TC 81X
Werkgebied IEC/TC 81
Themapagina BliksembeveiligingGerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Rianne Boek

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194