Commissie

Elektrische installaties voor schepen en eenheden te water

363 018

Elektrische installaties voor schepen en eenheden te water
NEC 18 volgt alle werkzaamheden van de internationale normalisatie in IEC/TC 18 en IEC/SC18A. De werkzaamheden zijn erop gericht normen te maken, voor elektrische installaties op schepen en op verplaatsbare en vaste eenheden te water. Daarnaast houdt IEC/SC 18A zich bezig met kabels en installatie van kabels.

De International Marine Organization (IMO) refereert in the Safety of Life at Sea convention (SOLAS) wat betreft elektrische installaties aan de IEC 60092-reeks die onder de verantwoordelijkheid van de normcommisie valt. SOLAS is van toepassing op alle commerciële zeegaande schepen van 500 ton en meer. Voor commerciële schepen onder dit tonnage worden de eisen wat betreft de elektrische installatie gegeven door the National Flag State Authority waar het schip geregistreerd is. Vele van deze Authorities wereldwijd vertrouwen ook op de IEC 60092-reeks bij het bepalen van hun standaarden.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie. Klik op onderstaande om deze te downloaden.

De nationale normcommissie vergadert één à tweemaal per jaar. In deze vergaderingen wordt de deelname aan de mondiale vergaderingen voorbereid. Ieder commissielid volgt de werkzaamheden van de mondiale werkgroepen.

In 2011 is de internationale norm IEC 60092 509 gepubliceerd (“Electrical installations in ships - Part 509: Operation of electrical installations”) In verband met een tegenstrijdigheid met de Nederlandse ARBO-wetgeving betreffende het werken onder spanning is deze norm in 2013 met de toevoeging van een nationale wijziging als Nederlandse norm NEN-IEC 60092-509 geïmplementeerd. Een ander project met Nederlandse betrokkenheid is de revisie een groot aantal (deels gedateerde) delen van de IEC 60092-reeks, m.n. de delen IEC 60092-101, -201, -202, -301, -302, -303, -304, -305, -306, -307, -401, -503 en -504.

Andere normontwikkelingen met Nederlandse deelname zijn:

  • IEC/ISO/IEEE 80005-1: “Cold ironing Part 1: High Voltage Shore Connection (HVSC) Systems – General requirements” Begin 2012 wordt het definitieve concept (FDIS) van deze norm verwacht. Ook de bijbehorende connectoren krijgen de nodige aandacht vanuit deze commissie.
  • ISO 56158: “Small craft – Electric Propulsion Systems”
  • IEC 62742: “Electrical and electronic installations in ships - Electromagnetic compatibility - Ships with a non-metallic hull”

Naast de normen uit de IEC 60092-reeks betreffende elektrische installaties op schepen valt ook de reeks IEC 61892 (Mobile and fixed offshore units - Electrical installations) tot het verantwoordelijk-heidsgebied van IEC 18. Enkele delen van deze reeks zijn in 2012 in een nieuwe editie uitgebracht.
Op dit moment is de belangstelling vanuit Nederland hiervoor niet direct aanwezig in NEC 18/18A, echter de opkomst van b.v. windmolenparken op zee biedt wellicht mogelijkheden om ook op dit vlak vanuit Nederland aan te haken aan het internationale normalisatiewerk.

Werkgebied IEC/TC 18
Werkgebied IEC/SC 18A
Werkgebied CLC/TC 18X

Er zijn naast deze commissie nog twee andere commissies die gerelateerd zijn aan schepen en de maritieme wereld:Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Peter Welleman

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 191