Commissie

Elektrische uitrusting van machines

363 044

Elektrische uitrusting van machines
NEC 44 volgt en participeert in de mondiale en Europese normalisatie betreffende de elektrische en elektronische uitrusting en systemen van machines.

Ook groepen van machines die op een gecoördineerde wijze samen functioneren worden hieronder inbegrepen (echter met uitzondering van systeemaspecten van hogere orde), en ook verplaatsbare uitrustingen, echter geen handgereedschappen.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie. Klik op onderstaande om deze te downloaden.

Machines worden op zeer grote schaal gebruikt, niet alleen in de Nederlandse industrie maar ook komen zij veelvuldig voor in de infrastructuur en logistiek. Het onderwerp machineveiligheid neemt hierbij een bijzondere plaats in, met name gedreven vanuit Europese regelgeving. Op nationaal (Nederlands) niveau is dit onderwerp terug te vinden in m.n. de warenwetgeving en de arbowetgeving
De elektrische uitrusting van machines combineert een groot aantal gevaren van mechanische aard met elektrische veiligheidsrisico’s, en voorziet tevens in een groot aantal maatregelen ter beperking van deze risico’s. Hiermee wordt door normen betreffende elektrische uitrusting van machines inhoud gegeven aan bepalingen uit m.n. machinerichtlijn en laagspanningsrichtlijn.
Dit onderwerp kent daarbij een zeer grote en vooral ook brede doelgroep, zowel in omvang als niveau.

Werkgebied CLC/TC44
Werkgebied IEC/TC44
Overzicht Machinebouw normgebieden
PL en SIL

Sinds afgelopen jaar staat de revisie van de norm IEC 60204-1 als belangrijkste onderwerp op de agenda. Onder verantwoordelijkheid van de normcommissie NEC 44 wordt met name het platform 60204 sterk betrokken bij de inhoudelijke voortgang van dit project. Op deze wijze geeft NEC 44 inhoud aan het creëren van een laagdrempelig en breed draagvlak voor de nieuwe, toekomstige editie van deze norm.
Ook een vertaling van deze norm naar het Nederlands staat als activiteit gepland bij NEC 44.
Besloten is om voor komende jaren de scope van het platform 60204 uit te breiden met het volgen van het internationale werk betreffende de integratie van ISO 13849 en IEC 62061.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Goffe Schat

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 337

Deelnemers