Commissie

Elektrische verkeersregelinstallaties

363 214

Elektrische verkeersregelinstallaties
NEC 214 heeft tot doel normen op te stellen voor systemen en apparatuur voor het verkrijgen van informatie over verkeersstromen (m.u.v. railvervoer), het beheersen van deze stromen en het sturen hiervan (communicatie met voertuigen, vaste en mobiele installaties en verkeersmanagementsystemen).

Naast het behartigen van de Nederlandse belangen binnen de Europese commissies is NEC 214 verantwoordelijk voor de Nederlandse norm NEN 3384 Verkeersregelinstallaties. NEN 3384 vormt tezamen met de drie Europese normen NEN-EN 12675 Verkeersregelinstallaties – Functionele veiligheidseisen, NEN-EN 50556 Verkeersregelinstallaties en NEN-EN 50293 Elektromagnetische compatibiliteit – Verkeersregelinstallaties ‘de norm’ die, voor Nederland, van toepassing is voor elektrische verkeersregelinstallaties. ‘De norm’ geeft invulling aan het ministeriële besluit “Regeling Verkeerslichten” van 28 augustus 2001 m.b.t. de eisen waaraan het toe te passen verkeersregeltoestel moet voldoen.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie. Klik op onderstaande om deze te downloaden.

NEC 214 vergadert vier maal per jaar. Werkwijze en omvang van de werkzaamheden worden in belangrijke mate bepaald door het nationale belang bij de onderwerpen die in CLC/BTTF 69-3 en CEN/TC 226/WG 4 aan de orde zijn.

Werkgebied CLC/BTTF 69-3Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Carolien Hoogland


elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194