Commissie

Evenementen

363 060

Evenementen
In de evenementenbranche blijkt, voor locaties die tijdelijk zijn ingericht voor een kortlopend evenement (enkele dagen tot weken), behoefte te zijn aan het opstellen van regels en normen voor de waarborging en verbetering van veiligheid van personeel/publiek en het toepassen van materiaal.

Het aantal evenementen is de afgelopen jaren gestegen, als gevolg van de toename van de vrije tijd en als gevolg van een ander soort tijdsbesteding van mensen. De evenementenmarkt wordt betiteld als ‘booming business’, omdat er steeds meer geld in om gaat en omdat evenementen steeds groter worden qua aantal bezoekers. Als gevolg hiervan is het maken van evenementen een steeds professionelere industrie aan het worden. Het aantal evenementenbureaus, leveranciers en afnemers en de omzet in de branche neemt toe. Dit leidt tot oprichting van brancheverenigingen om gezamenlijke belangen (als kwaliteit en veiligheid) te behartigen.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie. Klik op onderstaande om deze te downloaden.

De normcommissie stelt zich de volgende taken:

  • het bewaken van de voortgang van de procesgang daar waar het normen aangaat. Beoordelen en toetsen van het werk van de werkgroepen en het waarborgen van de onderlinge samenhang (raakvlakken);
  • het bepreken en beoordelen van onderwerpen vanuit het normalisatiegremia die de evenementenbranche aangaan;
  • het bevorderen van de toepassing van de opgestelde normen
  • het functioneren als aanspreekpunt voor de evenementenbranche.

De normcommissie kanaliseert de behoefte van de branche en bepaalt de strategie van de normalisatieactiviteiten. De totstandkoming van specifieke praktijkrichtlijnen vindt plaats in de werkgroepen die een duidelijk gedefinieerde opdracht hebben. De normcommissie vergadert 2 à 3 maal per jaar.

Onder de normcommissie ressorteren vier werkgroepen:

  • Werkgroep 1: Constructieve aspecten. Zij ontwikkelt praktijkrichtlijnen op het gebied van rigging: hijsen, heffen en bouwen van tijdelijke constructies.
  • Werkgroep 2: Elektrotechnische aspecten. Zij ontwikkelt richtlijnen voor het veilig monteren, gebruiken, beheren en demonteren van tijdelijke technische voorzieningen voor evenementen.
  • Werkgroep 3: Mens. Zij ontwikkelt documenten op het gebied van evenementenveiligheid.
  • Werkgroep 4: Podiumconstructies. Zij stelt praktische documenten op waarmee producenten, bouwers en controlerende ambtenaren weten wat ze van elkaar mogen verwachten opdat de veiligheid van tijdelijke podia voldoende is gegarandeerd.

Downloads

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.


Neem contact op met NEN Industrie & Veiligheid.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180