Commissie

Explosieveiligheid

363 031

Explosieveiligheid
De meest belangrijke normreeks binnen het verantwoordelijkheidsgebied van NEC 31 is de NEN-EN-IEC 60079 reeks ("Explosieve atmosferen").

Explosies veroorzaken vaak grote schade en persoonlijke ongelukken. Het is van primair belang de veiligheid te verbeteren van het gebied waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen. Bovendien is er behoefte aan algemeen geldige operationele praktijken in deze gebieden met name om de vrije handel en de economische ontwikkeling te stimuleren. Een groot aantal delen van de EN 60079-reeks is geharmoniseerd onder de ATEX-richtlijnen.
Relatie wetgeving: Arbowetgeving, Mijnwetgeving, Regeling Bouwbesluit en ATEX richtlijnen (1999/92/EG en 94/9/EG).

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie. Klik op onderstaande om deze te downloaden.

De nationale normcommissie vergadert tweemaal per jaar. In deze vergaderingen wordt de deelname aan de mondiale en Europese vergaderingen voorbereid. Ieder commissielid volgt de werkzaamheden van de mondiale en/of Europese werkgroepen in specifieke taakgroepen van NEC 31 op het voor hen specifieke aandachtsgebied. Zij bereiden de Nederlandse commentaren voor en zijn verantwoordelijk voor het bepalen van een Nederlands standpunt. Bij voorkeur is de projecttrekker van een dergelijke taakgroep van NEC 31 tevens lid van de overeenkomstige IEC/TC 31- en/of CLC/TC 31-werkgroep en neemt, waar mogelijk, als Nederlands delegatielid deel aan vergaderingen van deze werkgroep. Tijdens deze vergaderingen kan het Nederlandse standpunt worden verdedigd. Dit is de meest efficiënte manier om invloed uit te oefenen op het normalisatieproces.

Het nationale werkprogramma omvat vertalingen van een aantal normen op het gebied van ontploffingsgevaar naar het Nederlands. Onderstaande delen zijn op dit moment verkrijgbaar in het Nederlands:

  • NEN-EN-IEC 60079 0:2009* Explosieve atmosferen – Deel 0: Elektrisch materieel – Algemene eisen
  • NEN-EN-IEC 60079 10-1:2009 Explosieve atmosferen – Deel 10-1: Classificatie van gebieden – Explosieve gasatmosferen
  • NEN-EN-IEC 60079 10-2:2009 Explosieve atmosferen – Deel 10-2: Classificatie van gebieden – Explosieve stofatmosferen
  • NEN-EN-IEC 60079 14:2008 Explosieve atmosferen – Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties
  • NEN-EN-IEC 60079 17:2007 Explosieve atmosferen – Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties
  • NEN-EN-IEC 60079 19:2007* Explosieve atmosferen – Deel 19: Reparatie, revisie en renovatie van materieel

*: Voor IEC 60079-0 en -19 zijn in 2011 nieuwe versies gepubliceerd. De Nederlandse vertalingen zullen in 2013 volgen.
Ook voor de overige hier genoemde delen is inmiddels de onderhoudscyclus binnen IEC weer opgestart, hetgeen binnen enkele jaren tot nieuwe edities van betreffende normdelen zal leiden.
In bovengenoemde delen zijn (met uitzondering van deel -10-1 en -10-2) de eisen t.a.v. explosieve stofatmosferen (voorheen beschreven in de IEC 61241-reeks) samengebracht met de eisen t.a.v. explosieve gasatmosferen.

Werkgebied IEC/TC 31
Werkgebied IEC/SC 31G
Werkgebied IEC/SC 31J
Werkgebied IEC/SC 31M

Werkgebied CLC/TC 31
Werkgebied CLC/SC 31-4
Werkgebied CLC/SC 31-8
Werkgebied CLC/SC 31-9

Werkgebied CLC/SC 204
Werkgebied CLC/TC 216

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Goffe Schat of Rianne Boek

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194