Commissie

Gasdetectoren

363 216

Gasdetectoren
De nationale normcommissie Gasdetectoren Industrieel en Domestic (NEC 216 I&D) is verantwoordelijk voor de Nederlandse normen op het gebied van:

• gasdetectoren
   - zowel voor industriële als huishoudelijke toepassing
   - zowel voor gas of damp

NEC 216 vergadert twee keer per jaar. In deze vergaderingen worden de activiteiten en vragen m.b.t. Europese en internationale elektrotechnische normcommissies op het terrein van gasdetectie. In het bijzonder zijn dit de commissies: CLC/TC 216, CLC/SC 31-9 en IEC/TC 31.

Laatste update: 07-06-2018

Abonneer u op NEN Elektromail en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen!

Gasdetectoren Industrieel en Domestic (NEC 216 I&D)
Het actief participeren in de normalisatieactiviteiten van Europese elektrotechnische normcommissies (CENELEC) op het terrein van gasdetectie, zowel voor industriële als huishoudelijke toepassing. In het bijzonder zijn dit de commissies: CLC/TC 216 en CLC/SC 31-9. (CLC staat voor CENELEC)
Binnen de normcommissies wordt gewerkt aan het opstellen van normen met eisen voor de constructie en beproeving van elektrisch materieel voor gasdetectie.

Ieder commissielid volgt de werkzaamheden van de mondiale en/of Europese werkgroepen in specifieke taakgroepen van NEC 216 I&D op het voor hen specifieke aandachtsgebied. Zij bereiden de Nederlandse commentaren voor en zijn verantwoordelijk voor het bepalen van een Nederlands standpunt. Bij voorkeur is de projecttrekker van een dergelijke taakgroep van NEC 216 I&D tevens lid van de overeenkomstige CLC/SC 31- 9 en/of CLC/TC 216-werkgroep en neemt, waar mogelijk, als Nederlands delegatielid deel aan vergaderingen van deze werkgroep. Tijdens deze vergaderingen kan het Nederlandse standpunt worden verdedigd. Dit is de meest efficiënte manier om invloed uit te oefenen op het normalisatieproces.


Abonneer u op NEN Elektromail en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen!

Van CLC/TC 216 is het werkgebied:
Het ontwikkelen van algemene en specifieke eisen voor de constructie, veiligheid, prestaties en testen van elektrische apparaten voor het detecteren van de aanwezigheid van gas of damp en voor het leveren van een indicatie, alarm en / of andere uitgangsfunctie, die tot doel heeft een waarschuwing te geven van explosiegevaar, brandgevaar of gevaar voor de gezondheid. De werkzaamheden van CLC/TC 216 betreffen gasdetectoren voor huishoudelijk en voor industriële en commerciële gebruik, die niet zijn opgenomen in het werkgebied van CLC/SC 31-9. Voor zover nodig informatie en begeleiding te bieden bij de selectie, installatie en bediening van dergelijke apparatuur.

Van CLC / SC 31-9 is het werkgebied:
Algemene en specifieke eisen voor constructie, veiligheid, prestaties en testen van apparatuur voor het detecteren van de aanwezigheid van brandbare gassen of dampen en voor het meten van hun concentratie in industriële en commerciële potentieel explosieve omgevingen.

Een aanpalend werkgebied is dat van NEC 31, verantwoordelijk voor de NEN-EN-IEC 60079 reeks ("Explosieve atmosferen"). Een groot aantal delen van de EN 60079-reeks is geharmoniseerd onder de ATEX richtlijn 2014/34/EU. NEC 216 I&D houdt zich niet bezig met ATEX. Omdat het werkgebied van NEC 31 inhoudelijk lijkt op dat van NEC 216 I&D, is een samenwerking met NEC 31 van belang.

Wilt u participeren aan een van deze werkgebieden? Neem dan contact op met Peter Welleman, Consultant Elektrische installaties via e-mail: elektrische-installaties@nen.nl.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie. Klik op onderstaande link om deze te downloaden.

Door deel te nemen bepaalt u mede de inhoud van de norm en daarmee heeft u invloed op uw werkveld. U kunt de positie van uw bedrijf bepalen en uw strategie hierop afstemmen. Deelname betekent uiteraard een investering van uw tijd en kennis. De financiering wordt door alle belanghebbenden gezamenlijk gedragen De visie is dat degene die baat heeft bij normalisatie, bereid is daarvoor een financiële bijdrage te leveren.

Uw voordelen:

  • Informatie over cruciale ontwikkelingen
  • Inhoud normen mede bepalen en invloed op werkveld
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Kennisopbouw en -uitwisseling
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie

Neem dan contact op met Peter Welleman, Consultant Elektrische installaties via e-mail: elektrische-installaties@nen.nlof per telefoon: (015) 2 690 194.

Gerelateerd nieuws

Downloads

Eerder door u bekeken

Neem contact op


Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Peter Welleman

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194