Commissie

Industrieel meten, regelen en automatiseren

363 065

Industrieel meten, regelen en automatiseren
In toenemende mate wordt aandacht besteed aan de samenhang van instrumenten, systemen en het optimaal beheer van een totale productie-eenheid. Uniformiteit in de toegepaste besturings-, veiligheids-, communicatie- en databeheers-systemen is daarbij gewenst. Dit vereist normalisering op zowel mondiaal en Europees niveau.

De nationale normcommissie NEC 65 zorgt voor de Nederlandse inbreng in de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden van IEC/TC 65 en CLC/TC 65CX op het gebied van industrieel meten, regelen en automatiseren door proactief te participeren in diverse werkgroepen van de verschillende subcommissies. In deze werkgroepen vertegenwoordigen zij het Nederlandse standpunt. Daarnaast is NEC 65 verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van het belang van de normen bij de Nederlandse achterban. Hoe pas je de normen toe en hoe is de samenhang met andere normen.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie. Klik op onderstaande link om deze te downloaden.

De nationale normcommissie vergadert eenmaal per jaar. Werkwijze en omvang van de werkzaamheden worden in belangrijke mate bepaald door het nationale belang bij de onderwerpen die in IEC/TC 65 aan de orde zijn. De normcommissie vergadert meestal voorafgaand aan de internationale vergadering van IEC/TC 65. Aan de hand van de agenda voor deze IEC/TC 65 vergadering worden de Nederlandse standpunten bepaald. Ook de delegatie naar deze vergadering wordt dan vastgesteld.

Diverse normcommissieleden participeren actief in één of meerdere werkgroepen van IEC/TC 65 of een van de vier subcommissies (zie tabel hieronder). In deze werkgroepen behartigen zij het nationale belang. Gezien het omvangrijke werkprogramma van IEC/TC 65 is het onmogelijk voor de normcommissieleden om alle onderwerpen actief te volgen. Ieder normcommissielid heeft zo zijn aandachtsgebied welke hij actief volgt en in geval van commentaar of stemming de normcommissie adviseert.

Internationaal:
Werkgebied CLC/TC 65X: Industrial-process measurement, control and automation
Werkgebied IEC/TC 65: Industrial-process measurement, control and automation
Werkgebied IEC/SC 65A: System aspects
Werkgebied IEC/SC 65B: Measurement and control devices
Werkgebied IEC/SC 65C: Industrial networks
Werkgebied IEC/TC 65E: Devices and integration in enterprise systems


Themapagina Industriële automatisering

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Rianne Boek

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194