Commissie

Installatievoorschriften, lage spanning

363 064

Installatievoorschriften, lage spanning
De normcommissie van NEN 1010 en NPR 5310.

Het participeren in internationale en Europese normalisatie door het leveren van commentaar op en het stemmen over (ontwerpen van) internationale normen (IEC) en harmonisatiedocumenten (CENELEC) en het leveren van afgevaardigden voor de hieronder genoemde internationale en Europese normalisatiecommissies en de daaronder ressorterende werkgroepen.
Het verwerken van internationale normen en harmonisatiedocumenten in NEN 1010 “Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties”, het beantwoorden van vragen over de NEN 1010 en het opstellen van interpretatiebladen (NPR 5310) behorende bij NEN 1010.
NEC 64 wordt daarin bijgestaan door NEC 64-9 “Interpretatie NEN 1010” en door een aantal werkgroepen.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie. Klik op onderstaande link om deze te downloaden.

NEC 64 vergadert 2 à 3 maal per jaar. In deze vergaderingen wordt het beleid ten aanzien van de normalisatieactiviteiten voor elektrische installaties vastgesteld. Tevens keurt de commissie de werkprogramma’s van de subcommissies goed.

De Technische Commissie vergadert 5 à 6 maal per jaar. In deze vergaderingen wordt de deelname aan de internationale en Europese vergaderingen voorbereid. De werkgroepen van NEC 64 TC adviseren de Technische Commissie en de afgevaardigden naar internationale en Europese normalisatiecommissies over dat deel van de bepalingen waarvoor zij specifiek verantwoordelijk zijn. Zij bereiden de Nederlandse commentaren en standpunten voor. NEC 64 TC is verantwoordelijk voor het bepalen van standpunten, maar laat dit veelal in goed vertrouwen over aan de werkgroepen. Bij voorkeur is een commissielid tevens lid van de overeenkomstige IEC/TC 64- en/of CLC/TC 64- werkgroepen en neemt, zo mogelijk, als Nederlands delegatielid deel aan vergaderingen van de werkgroep. Tijdens deze vergaderingen kan het Nederlands standpunt worden verdedigd. Dit is de meest efficiënte manier om invloed uit te oefenen op het normalisatieproces.

De Implementatiecommissie is verantwoordelijk voor de implementatie van NEN 1010 en vergadert naar behoefte.

De subcommissie NEC 64-9 vergadert iedere maand met uitzondering van de vakantiemaand juli.
NEC 64-9 stelt de interpretatiebladen bij NEN 1010 op (NPR 5310) en behandelt de ingewikkelde vragen over NEN 1010.

Werkgebied CLC/TC 64
Werkgebied IEC/TC 64
Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Goffe Schat

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194