Commissie

SIL-Platform

363 065 0002

SIL-Platform
Het SIL-platform is een onafhankelijke groep van ervaren gebruikers van de SIL-filosofie volgens IEC 61508:2010 en IEC 61511:2003 in de Nederlandse procesindustrie.

Het SIL-Platform is een klankbordgroep onder normcommissie NEC 65 ’Industrieel meten, regelen en automatiseren’. NEC 65 verzorgt de Nederlandse inbreng in het werk van IEC/TC 65 “Industrial measurement, control and automation”. Momenteel kent het SIL-platform ongeveer 50 leden. Zij vertegenwoordigen eindgebruikers, ingenieursbureaus, leveranciers, fabrikanten en consultancy bedrijven.

Doelstellingen SIL-Platform

  • Ondersteunen van het goed gebruik van SIL (IEC) in de volledige cyclus van een plant
  • Uitwisseling van kennis op dit terrein voor betere toepassing en betere ontwikkeling van de normen IEC 61508 en IEC 61511
  • Functioneren als klankbord voor de normcommissie NEC 65 ‘Industriële meten, regelen en automatiseren’.

Aandachtsgebieden

  • Uitwisseling van informatie en ervaringen
  • Ondersteuning bij normontwikkeling
  • Wederzijdse kennisontwikkeling

Werkwijze

  • Het SIL-platform komt twee keer per jaar bij elkaar. De planning van de bijeenkomsten wordt afgestemd op de voortgang van de IEC projecten en het verschijnen van de werkdocumenten.
  • De bijeenkomsten hebben een technisch en een informatief karakter en geven invulling aan de gestelde doelstellingen.
  • Het platform wordt ondersteund door de E-faciliteiten die NEN voor het commissiewerk heeft (IEC Collaboration Tools). Deze faciliteit biedt documentbeheer en een discussieforum.

SIL Position Paper

Voor het beheersen van process risico’s wordt vaak gebruikt gemaakt van diverse beschermingslagen waaronder instrumentele beveiligingen. Voor het juist bepalen van de eisen rondom instrumentele beveiligingen wordt vaak dankbaar gebruik gemaakt van normen zoals de NEN-IEC 61511-serie.

Waar de norm echter niet in voorziet is begeleiding bij de eerste stappen van risico management. Hoe is bepaald welke risico’s tolerabel of niet tolerabel zijn? Welke valkuilen zijn er bij het uitvoeren van risico beoordelingen zoals in een HAZOP? Wanneer kan ALARP worden toegepast? Dit type vragen wordt vaak niet behandeld in de diverse risico management cursussen, maar wel ervaren in de praktijk.

Eerdere uitgave

Risk Matrix GuideThemapagina SIL-Platform (Functionele veiligheid)
IEC-pagina 'Functional Safety and IEC 61508'
PL en SIL

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als platformlid.

Neem contact op met Rianne Boek

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194