Commissie

Werkvoorschriften - NEC 623

363 623

Werkvoorschriften - NEC 623
De nationale normcommissie NEC 623 is verantwoordelijk voor de Nederlandse normen op het gebied van:

• Bedrijfsvoering van elektrische installaties
• Werken onder spanning
• Materieel en gereedschappen voor het werken onder
  spanning

NEC 623 vergadert twee keer per jaar. In deze vergaderingen worden de activiteiten en vragen m.b.t. onder andere de normen NEN 3140, NEN 3840, NEN 8025,
NTA 8220 en NEN 9140 besproken en het internationale werk in de commissies voorbereid.

Laatste update: 23-05-2019

Abonneer u op NEN Elektromail en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen!

NEN 3140 & NEN 3840 ‘Bedrijfsvoering van elektrische laag- & hoogspanningsinstallaties’
De commissie houdt de normen voortdurend tegen het licht. Dit leidt periodiek tot het opnieuw uitgeven van de normen. Dit kan in de vorm van nieuwe edities als het toevoegen van aanvullingen. Op die manier spelen we in op zowel technische als markt ontwikkelingen. Behalve de relevante Europese bepalingen uit de norm EN 50110-1 bevatten beide normen ook de specifieke Nederlandse bepalingen. Daarmee invulling gegeven kan worden aan de zorgplicht van de werkgever. Deze zorgplicht betreft de elektrische veiligheid zoals is vastgelegd in de Nederlandse Arbeidsomstandigheden wetgeving (ARBO-wet).

Eind 2018 zijn er herziene versies van NEN 3140 en NEN 3840 uitkomen. De herziene versis zijn geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn o.a. wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd.

NEN 8025 ‘Woning-APK’
NEN 8025:2018 komt voort uit de NTA 8025 en behelst een korte inspectie van de technische installaties in woningen. Deze norm is herzien en eind augustus 2018 als Nederlandse norm gepubliceerd. De commissie volgt de reacties uit de markt en zal deze meenemen bij de ontwikkeling.

NEN 8220 ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’
Deze norm is eind 2017 herzien en als definitief gepubliceerd. De commissie volgt de reacties uit de markt en zal deze meenemen bij de ontwikkeling

NEN 9140 'Veilig werken aan e-voertuigen' NIEUWE VERSIE
NEN 9140 geeft aan hoe veilig te werken aan hybride en elektrisch aangedreven voertuigen. Mei 2019 is NEN 9140 herzien. De norm is uitgebreid met overzichten, flowcharts en een stappenplan zodat iedereen de norm makkelijk kan lezen of als naslagwerk kan gebruiken. Bovendien zijn deze onderdelen nogmaals in de bijlagen afgedrukt zodat deze documenten ook in de werkplaats opgehangen kunnen worden.

Bedrijfsvoering van buurtbatterijen Nieuw onderwerp
De verwachting is dat de ontwikkeling van buurbatterijen een grote vlucht zal nemen en dat de netbeheerders, woningbouwverenigingen, gemeenten en brandweer hier een groot belang in hebben. Er worden belanghebbende gezocht: meld u aan en bepaal mee hoe de normen rond de bedrijfsvoering van een buurtbatterij eruit gaan zien!

Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen (= van NEC 64 TC)
NIEUWE NPR
NPR 3299 is mei 2019 herzien. Deze NPR valt onder NEC 64 TC maar zou ook goed passen bij NEC 623.

  • NPR 3299: ‘Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen’


Abonneer u op NEN Elektromail en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen!

Bedrijfsvoering van elektrische installaties omvat zowel het gebruik van elektrische installaties tijdens het werk, als het werken aan of nabij installaties vanwege onderhoud, reparaties, uitbreidingen en sloop. Zowel bij het gebruik van als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op letsel. Dit kan worden veroorzaakt door een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, of door brand of explosie die voortkomt uit de elektrische energie.

Wilt u participeren aan een van deze werkgebieden of in het platform. Neem dan contact op met Peter Welleman, Consultant Elektrische installaties via e-mail: elektrische-installaties@nen.nl of per telefoon: (015) 2 690 194.

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie. Klik op onderstaande link om deze te downloaden.

Door deel te nemen bepaalt u mede de inhoud van de norm en daarmee heeft u invloed op uw werkveld. U kunt de positie van uw bedrijf bepalen en uw strategie hierop afstemmen. Deelname betekent uiteraard een investering van uw tijd en kennis. De financiering wordt door alle belanghebbenden gezamenlijk gedragen De visie is dat degene die baat heeft bij normalisatie, bereid is daarvoor een financiële bijdrage te leveren.

Uw voordelen:

  • Informatie over cruciale ontwikkelingen
  • Inhoud normen mede bepalen en invloed op werkveld
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Kennisopbouw en -uitwisseling
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie

Neem dan contact op met Peter Welleman, Consultant Elektrische installaties via e-mail: elektrische-installaties@nen.nl of per telefoon: (015) 2 690 194.

Eerder door u bekeken

Neem contact op


Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Peter Welleman

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194