Commissie

Aanstekers

330 049

De Nederlandse normcommissie 'Aanstekers' levert een actieve bijdrage aan normontwikkeling op Europees niveau. De Nederlandse normcommissie bepaalt het Nederlandse standpunt op Europese normteksten van verschillende onderwerpen, zoals gebruik van een child panel. In de Nederlandse normcommissie zijn verschillende partijen vertegenwoordigd uit industrie en overheid.

Commissie

In Nederland is het verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht. Het op de markt brengen van ‘novelty lighters’ (dit zijn aanstekers die aantrekkelijk zijn voor kinderen bijvoorbeeld in de vorm van speelgoed of snoep) is verboden.

Een kinderveilige aansteker is een aansteker die op zodanige wijze is ontworpen en geproduceerd dat deze, onder normale en redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden, niet kan worden gebruikt door kinderen jonger dan 51 maanden.

Er worden daarom eisen gesteld aan het ontwerp van de aansteker, de bescherming van het ontstekingsmechanisme en de complexiteit van de achtereenvolgende handelingen die voor de ontsteking nodig zijn. Ook zijn er bepalingen opgenomen ten aanzien van de kracht die nodig is om een aansteker te bedienen.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Aanstekers.

Programma

Normcommissie volgt de internationale normalisatie t.a.v. aanstekers bij CEN en ISO. In 2009 is CEN Project Committee 355 gestart om te komen tot een oplossing voor het door de Europese Commissie ingediende mandaat M/427 ‘Child Resistance Requirements for Cigarettes Lighters. Het betreft hier een verzoek om EN 13869 ‘Lighters – Child-resistance for lighters – Safety requirements and test methods’ te herzien, terwijl in 2007 de CEN leden akkoord waren gegaan met de verlenging van de norm voor 5 jaar. De impact van de herziening van de EN 13869 is voor zowel de importeurs als de fabrikanten groot. Vandaar dat er actief wordt deelgenomen aan de Europese vergaderingen. Bij deze vergaderingen mogen per land niet meer dan 3 personen aanwezig zijn. Omdat de belangen van de importeurs en de fabrikanten van aanstekers uiteen (kunnen) lopen is afgesproken dat de verhouding fabrikant/importeur bij afvaardiging vanuit Nederland naar Europese vergaderingen gelijk zal zijn. Dit is besloten tijdens de normcommissievergadering in 2008.

Het programma van de normcommissie en de internationale vertegenwoordiging kunt u vinden in het commissieplan.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Hein Goeyens

afc@nen.nl

(015) 2 690 296