Commissie

Aardgas

310 193

Aardgas
De normcommissie is het aanspreekpunt voor Nederlandse belanghebbenden en draagt zorg voor nationale normontwikkelingsactiviteiten en de Nederlandse inbreng in de relevante technische commissies van hoofdzakelijk ISO/TC 193

Commissie

ISO/TC 193 ontwikkelt internationale ISO normen voor aardgas en aardgas substituten (gasvormige brandstoffen) in al zijn facetten van productie tot aflevering aan iedere mogelijke eindgebruiker.

Het betreft normen voor ondermeer:
- Terminologie;
- Kwaliteitseisen;
- analysemethoden;
- Bepalings- en berekeningsmethoden;
- test- en beproevingsmethoden.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 310 193 'Aardgas' leest u in het commissieplan.

Programma

De normen die zijn en worden ontwikkeld binnen ISO/TC 193 zijn van onmiskenbare waarde bij leveringscontracten tussen exploratie, transport, handels en distributiebedrijven en industriele en individuele eindgebruikers. Voor afspraken over gaskwaliteit en meet-, bepalings- en beproevingsmethoden kan eenvoudig worden verwezen naar de Internationale norm. De normen zijn tevens een tool in wet- en regelgeving in de aardgas sector.

Het actuele programma van normcommissie 310 193 ‘Aardgas’ is terug te vinden in het werkprogramma

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Nicolet Baasenergy@nen.nl

(015) 2 690 172