Commissie

Afsluiters

341 077

Afsluiters
Het werkgebied van de normcommissie 341077 'Afsluiters' is productnormalisatie op het gebied van afsluiters voor pijpleidingsystemen en procesinstallaties. De Internationale normontwikkeling wordt bevorderd door deelname aan CEN/TC 69 'Industrial valves' en ISO/TC 153 'Valves'. De Europese regelgeving zoals ATEX en richtlijn drukapparatuur worden gevolgd.

Commissie

De normcommissie is verantwoordelijk voor de CEN en ISO-normalisatie voor afsluiters. Industriële afsluiters maken deel uit van pijpleidingsystemen en procesinstallaties. De behoefte aan normalisatie richt zich met name op terminologie, inbouw- en aansluitmaten, sterkteberekeningen, beproevingen, bediening, productnormen en toepassingsnormen. Vanouds wordt gebruik gemaakt van nationale normen waarvan sommige (met name de Amerikaanse ASME-normen) een wereldwijde toepassing hebben. In het kader van de Europese Richtlijn voor Drukapparatuur worden in CEN/TC 69 Europese normen voor afsluiters opgesteld. Voor enkele onderwerpen zijn deze normen ook uitgegeven als internationale ISO-norm. Milieu-aspecten en duurzaamheid zullen de komende jaren actueel zijn.

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 341 077 'Afsluiters' leest u in het commissieplan.

Programma

Nationaal werk
De normcommissie richt zich vooral op het kritisch volgen en, waar mogelijk en gewenst, actief deelnemen aan het Europese normalisatiewerk. Voor afsluiters voor de olie- en gaswinning wordt intensief samengewerkt tussen CEN/TC 69 en ISO/TC 153 enerzijds en ISO/TC 67/SC 2 anderzijds. Ook op nationaal niveau vindt afstemming plaats tussen de betrokken NEN-normcommissies.

Productnormen worden niet in het Nederlands vertaald, maar enkele basisnormen, met name die bij gebruikers worden toegepast, worden in het Nederlands vertaald.

CEN/CENELEC werk
werkprogramma van CEN/TC 69

ISO/IEC werk
werkprogramma van ISO/TC 153

ISO/TC 185
werkprogramma van ISO/TC 185

In 2012 heeft Nederland het convenorship en secretariaat van ISO/TC 153/SC 1/WG 1 ‘Valves for the petroleum industry’ aangevraagd.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Minique Vrins

advies.machinebouw@nen.nl

(015) 2 690 180