Commissie

Afvalinzamelsystemen

345 063

Afvalinzamelsystemen

Commissie

Binnen dit gebied wordt gewerkt aan Europese normen voor verrijdbare en stationaire afvalcontainers met verschillende capaciteiten en van verschillend materiaal. De eisen hebben betrekking op onder andere afmetingen en strekte.

Daarnaast worden normen voor verzamelwagens opgesteld om een nadere uitwerking te geven van de fundamentele eisen van Machinerichtlijn. Normen worden opgesteld voor achterladers, zijladers en voorladers.

In het kader van 'diftar' (gedifferentieerd tarief) wordt aan normen gewerkt voor de systemen die zijn benodigd voor de automatische identificatie van containers en de bepaling van de hoeveelheid afval in die containers.

Commissieplan

Voor het commissieplan klikt u op de link hiernaast normcommissie 345063 'Afvalinzamelsystemen'.

Programma

Nationaal werk
De normcommissie 345063 'Afvalinzamelsystemen' treedt op als schaduwcommissie van bovengenoemde CEN/TC 183 'Waste management' en heeft geen nationaal werkprogramma.

CEN/CENELEC werk
Het werkprogramma is te vinden op www.cen.eu onder Search Standards, Technical Bodies, Bij ‘Search List’ het CEN/TC nummer invullen.

ISO/IEC werk
Geen ISO/IEC werk.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Cor Keus.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180