Commissie

Akoestiek

302 018

Akoestiek
Het werkgebied van normalisatie op het gebied van akoestiek heeft als deelgebieden: - audiometrie - geluidemissie van vervoermiddelen en installaties in de buitenlucht - geluidsoverdracht in de buitenlucht - geluidemissie van machines in besloten ruimten - geluidreducerende middelen en gehoorbescherming. De meeste normen hebben betrekking op het vastleggen van gestandaardiseerde meetmethoden en de onderlinge vergelijking van de uitkomsten van metingen.

Commissie

Het werkgebied van de normcommissie 302 018 'Akoestiek' is als volgt gedefinieerd:
Normalisatie op het gebied van akoestiek, met als deelgebieden:

- audiometrie
- geluidemissie van vervoermiddelen en installaties in de buitenlucht
- geluidsoverdracht in de buitenlucht
- geluidemissie van machines in besloten ruimten
- geluidreducerende middelen en gehoorbescherming.

Commissieplan

Het commissieplan van de commissie Akoestiek 302 018 wordt momenteel herzien en is binnenkort beschikbaar.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met
Jeroen von Morgen

iv@nen.nl

(015) 2 690 180