Commissie

Algen en algenproducten

370 454

Algen en algenproducten
De normcommissie is het aanspreekpunt voor Nederlandse belanghebbenden en draagt zorg voor nationale normontwikkelingsactiviteiten, en de Nederlandse inbreng in de relevante technische internationale commissies van ISO en CEN.

Commissie

CEN ontving in maart 2016 het volgende Mandaat: M/547: “CEN was requested by the European Commission (EC) to draft European standards or European standardisation deliverables in support of the implementation of Article 3 of Directive 2009/28/EC for algae and algae-based products or intermediates. This request also contributes to the Communication on "Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe", in order to promote energy, bio-based materials and chemicals use from renewable sources”.

Op 23 mei 2017 organiseerde NEN de Informatiemiddag Algen en algenproducten waarbij het Mandaat en werkprogramma (te ontwikkelen normen) zijn toegelicht. Een kort verslag en presentaties kunt u via deze link inzien.

Werkprogramma CEN/TC 454 ‘Algae’ (jaar 2 t/m 4 Mandaat)
Titel van te ontwikkelen CEN-document Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Pre-/co- normatief onderzoek
Technical Report:Non-energy application – Food/Feed Nee
CEN Standard: Specification of Productivity of Algae Nee
CEN Standard: Identification of the biomass of micro-algae, macro-algae, cyanobacteria and Labyrithulomycetes — Identification with morphological methods and/or molecular methods Nee
Technical Report: Non-energy application – Cosmetics Nee
CEN Standard: Terminology Nee
Technical Report: Non-energy application – Pharmaceuticals Nee
Technical Report: Non-energy application - Chemicals/ materials Nee
CEN Standard: Determination of Algae total lipids using the Rykebosch method ■® ■® Ja
CEN Standard: Methods of sampling and analysis – Sample Treatment Nee
CEN Standard: Quantification of chlorophyll Nee

■ = normontwikkelingstraject
® = pre-/co-normative research

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 370 454 'Algen en Algenproducten' leest u in het commissieplan.

Programma

De Europese Commissie (EC) heeft in 2016 opdracht (en financiën) aan CEN gegeven (zg. Mandaat) om in een periode van vijf jaar normen voor algen en algenproducten te ontwikkelen. Bedrijven (aanbieders en afnemers van algen, producten en apparatuur), kennis- en onderzoeksinstellingen, laboratoria, (decentrale) overheden en andere belanghebbenden worden uitgenodigd mee te denken over Europese normen met een nieuw op te richten NEN-normcommissie.

In 2016 heeft CEN naar aanleiding van deze opdracht de werkgroep CEN/BT/WG 218 ‘Algae’ opgericht, waarvan NEN de werkzaamheden heeft gecoördineerd. Het eerste jaar is besteed aan het inventariseren van de toepasbaarheid van bestaande normen (CEN/ISO) voor algen en algenproducten en is gekeken of deze normen aangepast moeten worden. Er is in kaart gebracht of er, specifiek voor algen en algenproducten, nog normen moeten worden ontwikkeld.

Eind 2016 heeft WG 218 een werkprogramma ingediend met CEN-documenten (CEN Standards en CEN Technical Reports) die ontwikkeld moeten worden. Het werkprogramma omvat op dit moment tien te ontwikkelen normen/documenten op verschillende terreinen, zoals classificatie van algen, beproevingsmethoden, LCA-gerelateerde aspecten en termen/definities. Deze documenten/normen worden ontwikkeld voor toepassing van algen in industrieën zoals de voedingsindustrie, veehouderij, cosmetica, farmacie, alsook toepassing van algen in producten, materialen en energie.

Op Europees niveau is CEN Technical Committee (CEN/TC) 454 'Algae' opgericht. NEN zal het secretariaat van deze nieuwe CEN/TC gaan voeren en de voorzitter leveren.

Met het oog op deze nieuwe CEN/TC ‘Algae’ wordt er ook een Nederlandse schaduwcommissie opgericht (NEN-normcommissie). Dit betreft de NEN normcommissie 310 454 ‘Algen en algenproducten’. Vanuit deze NEN-normcommissie wordt het werkprogramma vanuit Nederland gevolgd en worden experts, en delegaties, ingezet om het werkprogramma uit te voeren en hier, in Europa, over mee te praten.

AlgaEurope Conference 2018

Van 4 t/m 6 december 2018 werd de internationale conferentie ‘AlgaEurope 2018’ gehouden in Amsterdam, met ruim 300 deelnemers uit de internationale algensector.

Indra te Ronde (NEN) was aanwezig en gaf een lezing over de huidige Europese normontwikkeling voor algen en algenproducten.

Bekijk de live stream (in het Engels) door op onderstaande afbeelding te klikken of download de presentatie.

Eerder door u bekeken

Lees het artikel 'Belang algen in voeding groeit'

Bron: VMTAlgaEurope Conference 2018

Van 4 t/m 6 december 2018 werd de internationale conferentie ‘AlgaEurope 2018’ gehouden in Amsterdam, met ruim 300 deelnemers uit de internationale algensector. Indra te Ronde (NEN) was aanwezig en gaf een lezing over de huidige Europese normontwikkeling voor algen en algenproducten.

Bekijk de live stream (in het Engels) door op onderstaande afbeelding te klikken of download de presentatie.


Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Indra te Ronde

 

energy@nen.nl

(015) 2 690 406