Commissie

Anesthesie- en beademingssystemen

301 006

Anesthesie- en beademingssystemen
Vanuit de nationale commissie Anesthesie- en beademingssystemen is er in 2012 een expertgroep opgericht. Door de commissie op te delen in expertgroepen, wordt het mogelijk om gericht en actief standaardisatie te beïnvloeden.

Commissie

De normcommissie 301006 Anesthesie- en beademingssystemen levert een bijdrage aan normalisatie op het brede terrein van anesthestie en beademingssystemen. Hierdoor is de normcommissie het Nederlandse platform voor het beoordelen, bijstellen en opstellen van normen voor alle medische hulpmiddelen die betrokken zijn bij Anesthesie en beademing.

De normcommissie volgt het werk van de Europese en mondiale commissies: CEN/TC 215 “Respiratory and anaesthetic equipment” en ISO/TC 121 “Anaesthetic and respiratory equipment”. Het merendeel van de onderwerpen van CEN/TC 215 worden vervaardigd in opdracht van de Europese Commissie, vanwege de veiligheidsaspecten die met dergelijke apparatuur gemoeid zijn. ISO/TC 121 is een Technische Commissie die op mondiaal niveau verantwoordelijk is voor de voortgang van normalisatie op het gebied van anesthesie- en beademingshulpmiddelen.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Anesthesie- en beademingssystemen.

Programma

Speerpunten voor 2013 zijn gelijk aan de speerpunten van de afgelopen jaren.
Activiteiten voor 2013 zullen in ieder geval bestaan uit:
- Afstemming vanuit NEN met de normcommissieleden per e-mail/telefoon om de coördinatie en afstemming tussen de verschillende betrokken belanghebbende partijen te borgen.
- Actieve informatievoorziening betreffende (horizontale) ontwikkelingen binnen CEN en ISO, de revisie van de 93/42/EEC.
- Voorbereidende activiteiten (Internationaal en Europees) voor standpunt bepalingen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Saliha Lalout.

advies.medisch@nen.nl

(015) 2 690 431